Esitys uudeksi liikuntalaiksi on annettu

16.10.2014

Hallitus on antanut esityksen uudeksi liikuntalaiksi, joka korvaisi nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikuntaan, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa, ml. seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on vastata maan liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Liikunnan peruspalveluluonnetta vahvistetaan täsmentämällä kuntien tehtäviä liikunnassa. Kunnan tulisi kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä sekä arvioida kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuutta osana terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävissä painottuu erityisesti valtionhallinnon toimenpiteiden arviointi liikunnan alueella.

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksen piiriin hyväksymisen ja valtionavustuksen saamisen perusteita uudistetaan. Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen ja joka toimii ehdotetun lain tavoitteiden mukaisesti. Järjestön valtionapukelpoisuus voitaisiin tarvittaessa peruuttaa, jos se ei täytä säädettyjä valtionavustuksen saamisen edellytyksiä.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja: Johtaja Harri Syväsalmi, p. 0295 3 30305, harri.syvasalmi@minedu.fi
Ylitarkastaja Heidi Sulander, p. 0295 3 30298, heidi.sulander@minedu.fi  

Lähde: OKM