Anne Taulu: Jäsenistö on jokaisen järjestön elinvoimainen ja sykkivä sydän

16.10.2014

Jokaisen järjestön - kuten myös SoveLin - tärkein tehtävä on kuunnella, kunnioittaa ja arvostaa jäsenistönsä tarpeita ja toiveita, edistää yhdessä tekemistä ja toimia innovatiivisesti ja aktiivisesti yhteisen tahtotilan suunnassa.

Olemme SoveLissa panostaneet tänä syksynä hyvin paljon jäsenistön toiveiden kuulemiseen.  Olemme käyneet  kahdenkeskisiä keskusteluja jäsenjärjestöjen työntekijöiden kanssa, toteuttaneet tyytyväisyyskyselyn jäsenjärjestöjen johtajille ja liikuntatyöntekijöille sekä käyneet avointa ja ideoivaa keskustelua SoveLin järjestöpäivillä vuoden 2015 toimintaan kohdistuvista toiveista ja odotuksista.

Aito yhteistyö, avoimuus ja innovatiivisuus ovat ne sanat, jotka tuntuvat kuvaavan SoveLin toimintaa parhaiten. Me hyvät jäsenet olemme teitä varten ja haluamme tehdä yhteistyötä kanssanne avoimesti ja suurella sydämellä. Teemme vaikuttamis- ja kehittämistyötä sekä tarjoamme koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluja. Lisäksi viemme kanssanne vahvasti eteenpäin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi valittuja neljää linjausta:
1) Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa.
2) Liikunnan lisääminen elämänkulussa.
3) Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
4) Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Saatu palaute osoittaa, että teemme SoveLissa oikeita asioita. Voit tutustua tyytyväisyyskyselyymme sekä toimintaamme tässä SoveLi-infossa. Merkitsethän kalenteriisi myös SoveLin syyskokouksen, joka järjestetään 26.11. alkaen klo 12 Turussa.

Ole meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Yhteisellä liikunnan asialla,
Anne