Duodecim: Säännöllinen liikunta auttaa koululaista keskittymään

14.10.2014

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tunti liikuntaa koulun jälkeen voi parantaa koululaisten keskittymiskykyä ja ajattelua. Hyödyt ovat havaittavissa jo yhdeksän kuukauden harrastamisen jälkeen.

Tutkimuksessa runsaat kaksisataa 7–9-vuotiasta osallistui koulun jälkeen ohjattuun liikunta-leikkiryhmään tai vertailuryhmään yhdeksän kuukauden ajan.

Liikuntaryhmiin osallistuneiden lasten fyysinen kunto parani. Lisäksi heidän testituloksensa paranivat keskittymiskyvyssä ja niin sanotussa kognitiivisessa joustavuudessa, johon muun muassa luova ongelmanratkaisu perustuu. Myös liikuntaryhmäläisten kyky käsitellä tietoa nopeutui tutkimuksen aikana.

Muutokset verrokkiryhmässä olivat selvästi pienempiä ja vastasivat yhdeksän kuukauden kuluessa normaalisti havaittavaa kehitystä.Tulokset julkaistiin Pediatrics-lehdessä.