Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus tekeillä

9.10.2014

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset julkaistiin syksyllä 2013. Parhaillaan työstetään linjauksiin liittyvää toimeenpanosuunnitelmaa. Toimeenpanosuunnitelman osana LIKES-tutkimuskeskus tekee yhteistyössä järjestöjen kanssa toimijakartoituksen.

Kartoituksen tarkoituksena on selvittää, mitkä toimijat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa operoivat terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan alueella ja keihin toimenpiteet kohdistuvat. 

Kartoitus auttaa suunnittelemaan valtionhallinnon toimenpiteitä ja valtiojohtoisten ohjelmien tulevaisuutta ja tarpeellisuutta pitkällä tähtäimellä. Lisäksi se auttaa arvioimaan muiden kuin liikuntajärjestöjen roolia terveyttä ja hyvinvointia lisäävän liikunnan edistämisessä nyt ja tulevaisuudessa.

Kartoituksen keskeisenä ajatuksena on tuoda esiin nimenomaan järjestöjen oma näkökulma asioihin. Kartoituksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään liikunta- ja urheilujärjestöjen (muiden järjestöjen kuin Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja sen jäsenjärjestöjen) tilanne:

1        Kuinka järjestön toimijoiden omasta mielestä ja omasta näkökulmasta katsottuna järjestön tekemät liikunnanedistämistoimenpiteet sijoittuvat kohderyhmäkartalla tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

 

2        Mitkä ovat järjestön liikunnanedistämistoimenpiteet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, ja millä nimellä toimijat itse kutsuvat toimenpiteitään?

Kartoituksen toisessa vaiheessa vastaava selvitys tehdään eläkeläisiä ja ikäihmisiä edustavien järjestöjen osalta. Kolmannessa vaiheessa alkuvuonna 2015 selvitetään Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen tilanne, ja kartoitustyö linkitetään selvitykseen kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan toteuttamisesta, rahoituksesta ja tulevaisuuden näkymistä. Viimeisessä vaiheessa keväällä 2015 vuorossa ovat nuoriso-, kasvatus- ja harrastejärjestöjen kartoitus.

Kartoitustyöstä vastaa LIKES-tutkimuskeskuksen erikoissuunnittelija Kati Kauravaara. Hän tulee olemaan yhteydessä järjestöihin asian tiimoilta kuluvan syksyn ja tulevan kevään aikana. Osa järjestöistä kutsutaan keskustelutilaisuuteen ja osalle järjestöistä lähetetään linkki verkkokyselyyn.

Lisätiedot:

Erikoissuunnittelija Kati Kauravaara, LIKES-tutkimuskeskus, puh. 020 7629 537, sähköposti kati.kauravaara@likes.fi

Johtaja Eino Havas, LIKES-tutkimuskeskus, puh. 020 762 9502, sähköposti eino.havas@likes.fi

Johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti, puh. 03 2829 201, sähköposti tommi.vasankari@uta.fi