Yhteistyö on tärkeää kansallisesti ja kansainvälisesti

6.10.2014


Madridissa järjestettiin 29.9.-2.10. soveltavan liikunnan kansainvälinen kongressi, johon osallistui 300 soveltavan liikunnan asiantuntijaa ja tutkijaa 35 eri maasta, Suomesta 15.

SoveLi on tehnyt määrätietoista valtakunnallista ja alueellista kumppanuusyhteistyötä keskeisten liikunnan toimijoiden kanssa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämisen osalta toteuttamalla mm. vuosina 2012 ja 2014 Soveltavan Liikunnan Seutufoorumit. Vuonna 2012 asetettiin tavoitteeksi saada EUCAPA-osallistujiksi myös kuntien sekä SoveLin jäsenjärjestöjen edustajia. Nyt järjestetyssä Eucapassa Madridissa osallistujien joukossa oli edustajat MS-liitosta sekä Helsingin, Vaasan ja Turun kaupungeista. On tärkeää, että kongressista jaettu tieto sekä saatu tieto jakautuu (soveltavan) liikunnan kentälle laajasti ja useita eri kanavia pitkin. Näin taataan niin järjestettävien koulutustapahtumien kuin kentällä tehtävän työn ajantasaisuus, tavoitteellisuus ja uudistuminen.