Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015

15.9.2014

Liikuntatoimelle esitetään 189 miljoonan euron määrärahaa, josta 148 miljoonaa katetaan veikkausvoittovaroista.

Tavoitteena on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja sen avulla osallisuuden kasvattaminen sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen. Veikkausvoittovarojen ylimääräisestä tuloutuksesta kohdennetaan 2 miljoonaa euroa nuorten työllistämiseen ja lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. 

Lue koko uutinen tästä.

Lähde: www.minedu.fi