Duodecim: Myös levinnyttä syöpää sairastavat hyötyvät ravitsemus- ja liikuntaneuvoista

12.8.2014

Levinnyttä syöpää sairastavien fyysinen toimintakyky näyttää säilyvän pidempään ja heidän elämänlaatunsa on parempi, jos he saavat tavanomaisen hoidon ohella ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa.

Parantumattomasti sairaiden syöpäpotilaiden hoidon tulisikin sisältää myös näitä kuntouttavia elementtejä heti diagnoosin asettamisesta alkaen, todetaan Kanadan lääkärilehdessä julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa.

Syöpä ja siihen liittyvät hoidot voivat aiheuttaa ruokahaluttomuutta, laihtumista ja liikuntavaikeuksia, mikä vastaavasti heikentää yleiskuntoa ja huonontaa hoitojen sietoa. Tutkijoiden mukaan potilaille, joiden syöpä tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, tarjotaan usein ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa, mutta levinneestä syövästä kärsivien hoito-ohjelmat sisältävät niitä harvemmin.

Katsauksen kirjoittajien mukaan tähänastinen näyttö vihjaa, että levinneestä syövästä kärsivien potilaiden väsymys ja oireet lievittyvät, jos he saavat tavanomaisen hoidon ohella ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa sekä oirehoitoa. Myös fyysinen jaksaminen, mieliala ja elämänlaatu kohenevat. Tutkijat toteavat, että alustava tutkimusnäyttö kokonaisvaltaisen kuntoutuksen hyödyistä on rohkaisevaa. Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään kohentaako tavanomaisen hoidon rinnalla tarjottu ravitsemus- ja liikuntaneuvonta myös levinneestä syövästä kärsivien ennustetta.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(CMAJ 2014. DOI:10.1503/cmaj.131402)
http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.131402