Ministeriö ehdottaa 2,8 miljoonan euron lisäystä kansalaistoimintaan ja rakentamiseen

8.8.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää liikuntatoimelle 189 miljoonan euron määrärahaa, josta 149 miljoonaa katetaan veikkausvoittovaroista. Tavoitteena on koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja sen avulla osallisuuden kasvattaminen sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen. Lisäksi tuetaan eettisesti vahvaa kansainväliseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua.

Veikkauksen voittovaroja arvioidaan kertyvän kaikkiaan 544,1 miljoonaa euroa. Voittovaroista käytetään jakosuhdelain mukaisesti 25 % urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, 9 % nuorisotyön edistämiseen, 17,5 % tieteen edistämiseen ja 38,5 % taiteen edistämiseen. Tieteen sekä kulttuurin, taiteen, liikuntatoimen ja nuorisotyön menoista yhteensä 53,4 % rahoitetaan veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Määrärahaan sisältyy jakamattomien voittovarojen ylimääräistä tuloutusta edunsaajille 10 miljoonaa. Tästä 2,8 miljoonaa kohdistuu liikunnan kansalaistoimintaan ja lähiliikuntapaikkojen korjausrakentamiseen ja perusinvestointeihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskeva budjettiehdotus 2015 (pdf) tuli julkiseksi valtiovarainministeriön julkistettua ehdotuksensa valtion talousarvioksi 7.8. Hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 27.8. alkavassa budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy esityksen sisällön. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 15.9.2014.
 

Lähde ja lisätietoa: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote