Duodecim: Raskas fyysinen työ altistaa liikkumisongelmille

22.5.2014

Raskasta fyysistä työtä tekeville kehittyy eläkeikään mennessä erilaisia liikkumista vaikeuttavia vaivoja ja ongelmia selvästi todennäköisemmin kuin kevyttä työtä tekeville, tuore suomalaistutkimus vahvistaa. Vapaa-ajan liikunta sen sijaan ehkäisee liikkumisvaikeuksien kehittymistä.

Tulokset perustuvat vuonna 1981 alkaneeseen tutkimukseen, jossa 5 200 kunta-alan työntekijältä kyseltiin liikuntatottumuksista sekä työn fyysisestä kuormittavuudesta. Liikuntarajoitusten kehittymistä selvitettiin vuosina 1985, 1992, 1997 ja 2009. Osallistujat olivat keskimäärin 50-vuotiaita tutkimuksen alkaessa.

Kun vuosien varrella kerätyt tiedot yhdistettiin, liikuntarajoituksia kehittyi etenkin osallistujille, jotka olivat tehneet fyysisesti raskaita töitä. Vapaa-ajallaan liikuntaa harrastavat puolestaan pysyivät paremmassa kunnossa eläkkeelläkin. Verrattuna liikuntaa harvoin harrastaviin heillä oli noin viidenneksen vähemmän liikuntarajoitteita, tulokset osoittivat.

Aiemmissa tutkimuksissa fyysisesti kohtalaisen rasittavat työtehtävät on yhdistetty mm. pienempään sydäntautiriskiin. Raskas fyysinen työ ei välttämättä suo samanlaisia hyötyjä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Geriatrics Society 2014)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.12793/abstract