Fyysisen inaktiivisuuden vähentämiseen kiinnitettävä huomiota

10.5.2014

Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014: Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon valtion liikuntapolitiikassa.

Vaikka poliittinen ohjaus yksin ei aktivoi ihmisiä liikkeelle eikä vähennä liikkumattomuutta, vahvoilla kannanotoilla ja niistä seuraavilla toimenpiteillä olisi merkittävä vaikutus esimerkiksi ihmisten päivittäisten työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan ympäristöjen sekä yleisen ilmapiirin rakentamisessa ja muokkaamisessa liiallista istumista ja muuta liikkumattomuutta vähentäviksi.

Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan istuminen on itsenäinen kuoleman ja useiden vakavien sairauksien riskiin, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä riippumatta harrastetun liikunnan määrästä. Nämä tulokset tulee ottaa täydellä painoarvollaan huomioon myös valtionhallinnon kannanotoissa ja päätöksissä. Kaikkien keskeisten tutkimustahojen ja valtionhallinnon toimijoiden tulee sopia yhteinen ja selkeä työnjako mahdollisimman laajan tietopohjan koostamiseksi ja ylläpitämiseksi fyysisen inaktiivisuuden haitoista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Näiden tietojen pohjalta tulee laatia suositukset fyysisen inaktiivisuuden vähentämiseksi täydentämään nykyisiä fyysistä aktiivisuutta koskevia suosituksia.

Vaikka päivittäisen istumisen vähentämistyö on fyysisen aktiivisuuden lisäämistä, Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta korostaa, että liikkumattomuuden vähentämisessä on kyse varsin erilaisesta vaikuttamistyöstä kuin liikunnan edistämiseen tähtäävissä toiminnoissa. Kuten sosiaali- ja terveysministeriön Muutosta liikkeellä -julkaisussa [Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10]todetaan, istuminen on ihmisten arjessa, esimerkiksi työ- ja opiskeluympäristöissä tällä hetkellä valitettavan usein ainoa sosiaalisesti hyväksytty olemisen muoto! Esimerkiksi äskettäin julkaistun korkeakoululiikunnan barometrin mukaan mediaani koreakouluopiskelija istuu 9-10 tuntia vuorokaudessa. Fyysisen inaktiivisuuden laajempi huomioon ottaminen tutkimustulosten viitoittamaan suuntaan tukisi omalta osaltaan sosiaalisen ilmapiirin muutosta istumista vähentävään suuntaan – sillä ihmistä ei ole luotu istumaan vaan liikkumaan!

Kansallisten toimenpiteiden ohella tarvitaan myös jokaisen yksittäisen kansalaisen toimia. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta haastavatkin kaikki tahot ja toimijat tekemään vuoden loppuun mennessä ainakin yhden istumista vähentävän asian tai teon, esimerkiksi pitämällä kokouksessa puheenvuorot seisten. Kutsumme kaikkia lähettämään istumisen vähentämiseen liittyviä kuvia, ideoita ja kokemuksia sosiaaliseen mediaan aihetunnisteella #liikuterveemmaksi.  Lähetetyt kuvat ja tiedot kootaan yhteen ja julkaistaan myös muiden kannustamiseksi istumisen vähentämiseen.

 

Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014

 

Liiku terveemmäksi neuvottelukunta ja työryhmä:

Pekka Puska

Neuvottelukunnan puheenjohtaja

Ilkka Vuori

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

emeritusprofessori

Hanna Laakso

Neuvottelukunnan sihteeri

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Kari Keskinen

pääsihteeri

Liikuntatieteellinen seura

Jussi Ansala

asiantuntija

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Tiina Apajalahti

Toiminnanjohtaja

Liikunnan ja terveystieteen opettajien liitto ry

Janne Haarala

Liikunnan suunnittelija

Hengitysliitto

Timo Hämäläinen

Erityisasiantuntija

Liikunnan aluejärjestöt

Teemu Japisson

pääsihteeri

VALO

Tor Jungman

toiminnanjohtaja

Sydänliitto

Riikka Juntunen

toiminnanjohtaja

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta

Eki Karlsson

toiminnanjohtaja

Suomen Latu

Risto Kauppinen

johtaja

Akava

Tarja Loikkanen

osastopäällikkö

Helsingin kaupunki

Anri Leveelahti

suunnittelija

Suomen Vanhempainliitto

Pekka P. Paavola

liikuntatoimenjohtaja

Tampere

Janne Pakarinen

liikuntapäällikkö

UniSport

Pertti Perko

jäsen

Valtion liikuntaneuvosto/

Erityisliikunnan jaosto

Anne Taulu

Toiminnanjohtaja

Soveltava liikunta ry

Antti Uutela

puheenjohtaja

Liikuntatieteellinen seura

Hanna Bohm

fysioterapeutti

Saimaan korkeakoululiikunta

Kristiina Jakobsson

toiminnanjohtaja

Koululiikuntaliitto ry

Jukka Läärä

Kehittämispäällikkö

Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry

Merja Palkama

Kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä

Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry

Move for Health on WHO:n lanseeraama kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja. Suomessa hanketta koordinoi Liikuntatieteellinen seura ja vastuutahona vuosittain vaihtuva järjestö. Vuonna 2014 Liiku terveemmäksi -vastuutahona toimii Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja teemana on arjen aktiivisuuden lisääminen ja fyysisen inaktiivisuuden vähentäminen. 10.5. vietetään kansainvälistä Liiku terveemmäksi -päivää.

 

Lisätietoja:

www.liikuterveemmaksi.fi

www.facebook.com/liikuterveemmaksi

www.oll.fi/liiku-terveemmaksi

 

Teksti ja lisätiedot: Anne Taulu