Loppurutistuksen aika: Allekirjoita kansalaisaloite ulkoiluoikeudesta

8.5.2014

Jo lähes 14 500 ihmistä vaatii oikeutta ulkoiluun ympärivuorokautisessa hoidossa oleville henkilöille.

Jotta kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, on kannatusilmoituksia saatava 50 000 kappaletta. Aloitteen voi allekirjoittaa 13. toukokuuta asti ja se koskettaa yli 50 000 ympärivuorokautisessa hoidossa olevaa ihmistä ja heidän läheisiään. Jokainen allekirjoitus on kannanotto sellaisen ikäihmisten ja muiden henkilöiden puolesta, jonka on vaikea itse puolustaa oikeuksiaan.

Tällä hetkellä monet omaiset ja vapaaehtoiset ulkoilevat ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevien kanssa, mutta monet jäävät vielä lukkojen taakse. THL:n julkaiseman tilaston mukaan keskimäärin hieman alle puolet palvelutalojen ympärivuorokautisessa hoidossa olevista asukkaista ei pääse ulos asuinrakennuksestaan edes yhtä kertaa kuukaudessa.

Jokainen ympärivuorokautisessa hoidossa oleva ihminen ansaitsee lakisääteisen oikeuden päivittäiseen ulkoiluun, joka on Suomen laissa turvattu myös vangeille. Ulkoilu on perusoikeus, jolla on merkittäviä hyvinvointia edistäviä ja terveydellisiä vaikutuksia.

Kansalaisaloitteen ympärivuorokautisessa hoidossa olevien oikeudesta ulkoiluun voi allekirjoittaa sähköisesti 13.5.2014 asti osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/625.

Ikäinstituutista on  mahdollista tilata lomakkeita allekirjoitettavaksi esimerkiksi tapahtumissa jaettavaksi.

Kansalaisaloitetta tukevat Ikäinstituutti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Kuurojen Liitto, Muistiliitto, Hengitysliitto, Eläkeläiset ry, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, Suomen Setlementtiliitto sekä Valtaa vanhuus -liike.

Lähden ja lisätietoa: Ikäinstituutti