Lakiesitys lausuntokierroksella: Liikunnan avustuskelpoisuus laajenemassa

7.5.2014

Lakimies Heidi Sulander toimi liikuntalakia valmistelleen työryhmän sihteerinä.
Lakimies Heidi Sulander toimi liikuntalakia valmistelleen työryhmän sihteerinä.
Liikuntalakiesityksen voi ladata sivun alareunasta.
Liikuntalakiesityksen voi ladata sivun alareunasta.

Esitys uudeksi liikuntalaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, järjestöjä voidaan hyväksyä aiempaa joustavammin liikuntajärjestöksi. Yhdenvertaisuuden edistäminen on nostettu yhdeksi avustuskriteeriksi.

Vuonna 1998 hyväksyttyyn liikuntalakiin on valmistelijoiden mukaan tehty nyt lähinnä hienosäätöä ja päivitystä. Pääsisältöihin, kuten kuntien, järjestöjen ja valtionhallinnon vastuunjakoon, ei puututa.

– Tarkennuksia on tehty järjestöjen avustuskelpoisuuteen ja avustusten saamisen arviointiin. Ne on erotettu omiksi pykälikseen ja niitä on täsmennetty, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön lakimies Heidi Sulander, joka toimi lakiesitystä valmistelleen työryhmän sihteerinä.
 

Valtionapukelpoisuus väljenemässä


Nykyisessä liikuntalaissa avustusta saavien järjestöjen pitää olla valtakunnallisia tai alueellisia liikuntajärjestöjä. Uudessa lakiesityksessä muotoilu on väljempi, siinä puhutaan ”liikuntaa edistävistä järjestöistä”.

– Tämä pitää sisällään kaikki liikuntaa edistävät järjestöt, jotka pystyvät osoittamaan, että niiden tehtävänä on liikunnan edistäminen. Tehtävän ei tarvitse olla pääasiallinen, Sulander kertoo.

Hänen mukaansa määritelmällä on haluttu lajikirjon kasvaessa avata avustuskelpoisuus myös uusille ja pienille lajeille, jotka eivät välttämättä toimi valtakunnallisesti.

– Uudessakin esityksessä otetaan silti huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys, Sulander korostaa.
 

Yhdenvertaisuus laaja-alaisempana liikuntalakiin


Yhdeksi uudeksi avustuskriteeriksi on nostettu lakiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Ensimmäinen tarkoittaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, jälkimmäinen yhdenvertaisuutta laajemmin. Voimassa olevassa laissa erityisliikunnan järjestäminen on mainittu erikseen, uudessa ei.

– Vaikkei erityisliikuntaa ole lakiesityksessä mainittu erikseen, liikunnan on tarkoitus kattaa entistä paremmin eri väestöryhmät. Tämä on sanottu myös lain tavoitteessa, Sulander kertoo.

Lähtökohtana laissa on laaja liikunnan käsite ja se, että yhä suurempi osa kansasta liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.

– Tämä on taloudellinen ja kansanterveydellinen ongelma. Lakiesityksen tavoitteena on, että kaikille saataisiin mahdollisuus liikkua. Liikunta on haluttu kattavaksi niin, ettei se rajoitu pelkästään seuroissa ja lajiliitoissa tapahtuvaksi, vaan että liikuntaa on kaikki omatoiminen ja järjestetty liikunta, paitsi huippu-urheilu.
 

Avustuskriteerit tarkennetaan asetuksella


Käytännössä yhdenvertaisuuden edistäminen ja muut avustuskriteerit määritellään tarkemmin lakia täydentävässä asetuksessa. Lakityöryhmä valmisteli siitä lakiesitykseen luonnoksen, jota tarkennetaan vasta lain hyväksymisen jälkeen.

– Asetuksen sisältö muotoutuu lain ja siitä annettujen lausuntojen perusteella. Asetus voidaan antaa, kun laki on hyväksytty. Todennäköisesti se menee ensi vuoden puolelle tai tämän vuoden loppuun, eduskuntakäsittelystä riippuen, Sulander arvioi.

Esitys liikuntalaista on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 13. toukokuuta. Eduskunnan käsittelyyn lakiesityksen on tarkoitus edetä vielä ennen juhannusta.

– Esittelevällä ministerillä Pia Viitasella on mahdollisuus esittää lakiin omia näkemyksiään. Hän ei ole vielä ottanut kantaa esitykseen.

Asetuksen jatkovalmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen hyväksyy aikanaan valtioneuvosto. Laajoja lausuntokierroksia asetuksista ei Sulanderin mukaan yleensä järjestetä, mutta sidosryhmiä voidaan kuulla tässäkin prosessissa.

 

Teksti Heidi Hölsömäki / SoveLi

 

Liikuntalain uudistusprosessi

Voimassaoleva liikuntalaki on vuodelta 1998.

Liikuntalain uudistus käynnistyi jo edellisellä hallituskaudella, mutta se ei vielä tuolloin edennyt eduskunnan käsittelyyn.

Lakiuudistus mainitaan nykyisessä hallitusohjelmassa ja sitä on valmistellut ministeriön nimeämä työryhmä.

Esitys uudeksi liikuntalaiksi luovutettiin urheilu- ja kulttuuriministerille Paavo Arhinmäelle 18.3.2014.

Esitys on nyt lausuntokierroksella, joka päättyy 13.5.2014. SoveLin hallitus valmistelee parhaillaan sovelilaisten lausuntoa.

Liikunnasta nykyisin vastaava kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen esittelee lain eduskunnalle mahdollisesti vielä ennen kesää.

Lain hyväksymisen jälkeen ministeriö tarkentaa liikuntalain asetusta ja valtionapukriteerejä. Asetuksen hyväksyy valtioneuvosto.

 

Lisätietoa: Esitys liikuntalaiksi (pdf)