Hyvä kunto suojaa työuupumukselta ja pitää työkykyisenä

6.3.2014

SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen kotisivuilta löytyy ensi syksyn kiertueaikataulu.
SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen kotisivuilta löytyy ensi syksyn kiertueaikataulu.

KKI-ohjelman selvityksen mukaan hyvä kestävyyskunto suojaa miehiä työuupumukselta ja auttaa työkyvyn säilyttämisessä. Huonokuntoisten työura on puolestaan uhattuna. Riski työuran katkeamiseen huonosta kunnosta johtuvan työkyvyn menettämisen vuoksi on nelinkertainen verrattuna hyväkuntoisiin. Rapakunto ennustaa usein myös ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.

Tämän osoittavat SuomiMies seikkailee -rekkakiertueella vuonna 2013 testattujen 6 000 työikäisen miehen kuntotestitulokset. Tulokset on saatu vertaamalla kestävyyskuntotestin tuloksia suhteessa miesten ilmoittamaan itsekoettuun työkykyyn ja uupumukseen. Kunnon, työkyvyn ja uupumuksen välisiä yhteyksiä kuvaava aineisto on laajuudessaan ainutlaatuinen Suomessa.

SuomiMies seikkailee -rekkakiertueita järjestävän Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen pitää tuloksia kannustavina ja hyödyllisinä. Jo terveysliikuntasuositukset täyttävä määrä kestävyysliikuntaa riittää edistämään työkykyä ja vähentämään koettua uupumusta.

– Työkykyä parantaakseen ei tarvitse lähteä urheilullisiin urotekoihin, vaan ihan terveysliikuntasuositusten mukainen liikunta riittää työkyvyn ylläpitoon. 

– Liikkuminen ei ole aina yhtä kuin urheilu, eikä se tarkoita jatkuvaa lihasten pullistelua tai ultrasuorituksia, vaan ihan puhtaasti fyysisen aktiivisuuden lisäämistä. Liikkumisella voi olla urheilusta poiketen aivan toisenlaisiakin motivaattoreita, kuten juuri työkyvyn ylläpitäminen.

Siihen, miten kerätä suositusten mukainen määrä kestävyysliikuntaa, on Komulaisella yksinkertaiset vinkit. 

– Viikkotasolla suositusten mukainen liikunta tarkoittaa kohtalaista hengästymistä 150 minuuttia tai reipasta hengästymistä 75 minuuttia, muistuttaa Komulainen.

– Arki- ja työmatkojen liikkuminen jalkaisin tai pyörällä on lämpimästi suositeltava tapa lisätä päivittäistä liikkumista ja täyttää tätä liikuntasuositusta, vinkkaa Komulainen.

 

Kuntotestirekan suosio jatkuu

 

SuomiMies seikkailee -rekkakiertue järjestettiin huhti–kesäkuussa 2013. Kiertue vieraili 36 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Suuren suosion saavuttanut kiertue järjestetään jälleen elo–lokakuussa 2014. Syksyn kiertueella testirekka pysähtyy 36 eri paikkakunnalla kuin vuonna 2014.

SuomiMies seikkailee -rekkakiertuetapahtumissa pääosassa on rekkaan rakennettu kuntotestiasema, jossa miehet pääsevät maksutta testauttamaan kuntonsa helposti ja hikoilematta arkivaatteissaan. SuomiMiehen kuntotesteillä mitataan puristusvoimaa, kestävyyskuntoa ja kehonkoostumusta. Testien jälkeen miehille tarjotaan mahdollisuus testipalautteeseen ja asiantuntijoiden vinkkeihin fiksusta liikkumisesta ja hyvästä syömisestä. Tähän mennessä kolmella eri rekkakiertueella vuosina 2007–2013 on testattu yhteensä jo noin 25 000 suomalaista miestä.

KKI-ohjelma järjestää rekkakiertueen yhteistyössä Liikunnan aluejärjestöjen ja kiertuepaikkakuntien kanssa.

 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

 

KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön/RAY:n rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne‐ ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

SuomiMies seikkailee -kampanja on yksi KKI-ohjelman pitkäaikaisimmista toimintakokonaisuuksista, jolla kannustetaan fyysisesti huonokuntoisia miehiä liikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin.


Teksti: KKI-ohjelma 

www.suomimies.fi

SuomiMies seikkailee -rekkakiertuepaikkakunnat 2014