SoveLin toiminnanjohtaja Lounais-Suomen alueelliseen liikuntaneuvostoon

27.2.2014

SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu.
SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu.

Maakuntahallitus on nimennyt uuden Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston. Yksi uusista jäsenistä on SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Varsinais-Suomen liittoa ja Satakuntaliittoa yhdessä nimeämään Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston. Liikuntalain mukaan aluehallintoviraston yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto.

Alueellisessa liikuntaneuvostossa ovat edustettuina erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi nimetään liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä. Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kenttä on Lounais-Suomessa edustettuna laajasti, sillä SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulun lisäksi jäseneksi on nimitetty Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

 

Maakuntahallitus on päättänyt nimetä liikuntaneuvostoon seuraavat henkilöt:

Varsinais-Suomesta:

Ahlgren Bo-Eric (Kemiönsaari)
Haapanen Jari (Turku)
Juntunen Riikka (Salo)
Kirveennummi Kirsti (Mynämäki)
Koski Pasi (Aura)
Savonen Arto (Loimaa)
Taulu Anne (Turku)
Virtanen Marja-Liisa (Kaarina)
Välimäki Heimo (Turku)

Satakunnasta:

Hakala Eija (Pori)
Levan Heini (Säkylä)
Munkki Teuvo (Huittinen)
Santavuo Timo (Pori)
Wallenius Pekka (Rauma)

Puheenjohtajaksi nimetään Heimo Välimäki ja varapuheenjohtajaksi Timo Santavuo.

Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittel. Se antaa  aluehallintovirastolle lausuntoja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista ja niiden rahoitussuunnitelmaesityksistä. Se tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa sekä osallistuu ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin.