Nivelyhdistys julkaisi maksuttoman oppaan nivelrikosta

6.2.2014


Oppaan avulla on mahdollista liikkua oikein ja hidastaa nivelrikon etenemistä, hoitaa kipua turvallisesti ja elää aktiivista elämää vaivasta huolimatta.

Suomen Nivelyhdistys ry on tuottanut maksutta jaettavan oppaan nivelrikon ehkäisyyn ja nivelrikon kanssa arjessa selviytymiseen. Juuri valmistunut opas on nyt jaossa terveyskeskuksissa, sairaaloissa, fysioterapiapisteissä ja apteekeissa kautta maan. Oppaan nettiversio löytyy osoitteesta www.nivelopas.fi suomeksi ja ruotsiksi.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka tärkeimpiä oireita ovat kipu ja liikkumisen vaikeudet. Nivelrikon vuoksi maassamme tehdään vuosittain yli 600 000 lääkärissäkäyntiä. Sairauden syntymekanismeja ei tunneta tarkkaan, eikä siihen ole vielä löydetty parantavaa hoitoa. Nivelrikon oireita ja sairauden pahenemista voidaan kuitenkin jarruttaa oikealla hoidolla.

Ensisijaisesti nivelrikon oireita hoidetaan lääkkeillä ja liikunnalla, ja hoito vaatii runsaasti aktiivisuutta potilaalta itseltään. Oikea tieto ja potilasohjaus ovatkin avaintekijöitä nivelrikon tehokkaan hoidon onnistumisessa. Uusi opas ”Kumppanina NIVELRIKKO – Näin tulen toimeen” käsittelee nivelrikon syntyä, riskitekijöitä, etenemisen hidastamista, oireita, diagnoosia ja hoitoa. Oppaan avulla on mahdollista liikkua oikein ja hidastaa nivelrikon etenemistä, hoitaa kipua turvallisesti ja elää aktiivista elämää vaivasta huolimatta.

Luotettavaa asiantuntijatietoa                                                                          

Oppaan hoitolinjaukset pohjautuvat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja erikoislääkäriyhdistysten polvi- ja lonkkanivelrikon, liikunnan ja aikuisten lihavuuden Käypä hoito 
-suosituksiin. Oppaan tekstit ovat laatineet fysiatrian dosentti ja erikoislääkäri Jari Arokoski ja tietokirjailija, lääketieteen toimittaja Tuula Vainikainen.

”Potilasoppaan on tarkoitus antaa luotettavaa, monipuolista ja perusteltua tietoa nivelrikosta, mikä täydentää hoitohenkilökunnan antamaa suullista ohjausta ja muuta hoitoa. Oppaalla pyritään lisäämään potilaan ymmärrystä nivelrikkosairaudesta ja tukemaan käytännön toimintaohjein omahoitoa”, toteaa Jari Arokoski oppaan merkityksestä.

”Ilmainen opas nivelrikkoon liittyen kuulosti liian hyvältä ollakseen totta”

Suomen Nivelyhdistys on toimittanut uusia nivelrikko-oppaita ennakkotilausten perusteella jo noin 800 terveydenhuollon toimipisteeseen eri puolille Suomea. Opasta jaetaan maksutta terveydenhuollon asiakkaille terveysasemilla, sairaaloissa, fysioterapiayksiköissä ja apteekeissa. Oppaasta on tähän mennessä otettu 160 000 kappaleen painos suomeksi ja 12 000 oppaan painos ruotsiksi. Ruotsinkielisen oppaan nimi on ”Att leva med ARTROS – Så här klarar du dig.”

Oppaan toteuttamisen on mahdollistanut Raha-automaattiyhdistyksen tuki.

Oppaan nettiversio löytyy suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta www.nivelopas.fi.

Sivustolta voi myös tilata painettuja oppaita ja ladata oppaan omaan käyttöön.

 

Suomen Nivelyhdistys ry on vuonna 2000 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää nivelrikkoisten ihmisten mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Aktiivisella ja tehokkaasti kohdennetulla tiedon jakamisella Suomen Nivelyhdistys pyrkii parantamaan nivelrikkoisten hoitotasa-arvoa ja lisäämään tietoa itsehoitomahdollisuuksista. Samalla ihmisille annetaan elämäntapaohjausta, jonka avulla nivelrikko-oireiden pahenemista voi ennaltaehkäistä. Suuren suosion ovat saavuttaneet muun muassa Niveltieto-lehti, keskustelufoorumi Nivelklubi, luentokiertueet ja paikalliset nivelpiiri-vertaistukiryhmät. Valtakunnallisessa yhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä ja yhdistyksellä on paikallistoimintaa noin 50 paikkakunnalla. Lisätietoa: www.niveltieto.net

Suomen Nivelyhdistys on Soveltava Liikunta SoveLi ry.n jäsenjärjestö.