Kove-hankkeen tuloksia: 18 kouluttajaa ja 550 koulutettua yhdistystoimijaa

8.1.2014


SoveLin Kove-hanke eli Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi vuosina 2011–2013 onnistui päätavoitteessaan muodostaa valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto.

SoveLin kouluttajaverkoston muodostavat tällä hetkellä 18 kouluttajapolun eri vaiheessa olevaa ammattilaista eri puolilta Suomea. Kouluttajat perehtyivät tehtäväänsä hankkeen aikana toteuttaen 33 Liikkeelle-koulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksiin osallistui 550 yhdistystoimijaa.

Kouluttajaverkoston laajuus, toteutuneiden koulutusten lukumäärä ja saadut palautteet kertovat hankkeen onnistumisesta. Liikkeelle-koulutusjärjestelmä on muokkautunut, ja kouluttajia on toistaiseksi riittävästi. Jatkossakin koulutusten lähtökohtana ovat yhdistysten tarpeet.

Hankkeen loppuraportti tiivistää SoveLin kouluttajaverkostohankkeen toiminnan ja tulokset. Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeessa muodostettiin kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkoston avulla kehitetään ja tuetaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikunnan asiantuntijuutta ja liikuntatoimintaa.

Liikkeelle-koulutukset ja kouluttajaverkosto jäävät osaksi SoveLin perustoimintaa. Hankkeen ja SoveLin perustoiminnan välillä on koko ajan ollut tiivis yhteys. SoveLin soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Pennanen on ollut mukana hankkeen toteuttamisessa vuodesta 2012 saakka. Jatkossa hän vastaa SoveLin koulutuskokonaisuudesta.

Tärkeä rooli on ollut myös ohjausryhmän asiantuntemuksella ja sitoutumisella. Kouluttajaverkosto on helpottanut juurruttamista avoimella ja osallistavalla otteellaan.

Teksti Tinja Saarela

 

Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukena. Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen 2011–2013 loppuraportti. Tinja Saarela. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja SoveLi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279. 48 sivua.

Tilaa loppuraportti postikulujen hintaan: Tilaukset
Lataa raportti pdf-muodossa

 

Lisätietoa SoveLin koulutuksista