SoveLi palkitsi viisi soveltavan liikunnan toimijaa

29.11.2013

Kuvassa kaikki palkitut: vasemmalta katsottuna Kari Koivumäki, Raija Luona-Helminen, Riitta Samstén, Mikaela Railo ja Pekka Saarenmaa.
Kuva Mika Okko
Kuvassa kaikki palkitut: vasemmalta katsottuna Kari Koivumäki, Raija Luona-Helminen, Riitta Samstén, Mikaela Railo ja Pekka Saarenmaa. Kuva Mika Okko

SoveLi palkitsi 20-vuotisjuhlaseminaarissaan 28.11.2013 Säätytalolla ansioituneen soveltavan liikunnan kehittäjän ja vaikuttajan Kari Koivumäen ja kaksi ansioitunutta soveltavan liikunnan toimijaa Riitta Samsténin ja Raija Luona-Helmisen. Soveltavan liikunnan tunnustuksen sai liikkujanuori Mikaela Railo ja kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin sosiaalineuvos Pekka Saarenmaa.

SoveLin puheenjohtaja Tomi Kaasinen ja toiminnanjohtaja Anne Taulu luovuttivat juhlaseminaarissa seuraavat soveltavan liikunnan kunniakirjat palkintoineen:

Soveltava Liikunta SoveLi ry kutsui ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajakseen sosiaalineuvos Pekka Saarenmaan kiitoksena hänen ansioistaan yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1995–1998. Saarenmaa rakensi yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja rahoittajien kanssa vahvan pohjan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnalle sekä yhteistyöjärjestö SoveLille.

Ansioitunut soveltavan liikunnan kehittäjä ja vaikuttaja -tunnustus myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisliikunnasta vastaavalle suunnittelijalle Kari Koivumäelle. Hän on edistänyt työssään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti erityisliikunnan kehittymistä järjestöissä, kuntien liikuntatoimissa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koivumäki on vaikuttanut suurella asiantuntemuksellaan alan kehittymiseen koulutuksesta tutkimukseen, liikunnan soveltamiseen ja viestintään.

Soveltavan liikunnan tunnustus myönnettiin Mikaela Railolle. Mikaela on nuori ja rohkea tyttö, joka kannustaa omalla esimerkillään kaikkia ihmisiä liikkumaan elämänkulun erilaisissa tilanteissa. Hän on tuonut avoimesti esille oman vammautumisensa ja toiminut rohkaisevana esimerkkinä kaikille liikkujille. Mikaela tuo soveltavan liikunnan merkityksen lähelle jokaista ihmistä positiivisesti ja ennakkoluulottomasti, ja hänestä loistaa liikunnan ilo.

Onnettomuudesta selvinneen voimistelijatytön Mikaela Railon tarina ohjelmassa 45 minuuttia Special – Ratikkaa vahvempi tyttö: http://www.mtvkatsomo.fi/?progId=233471


Ansioitunut soveltavan liikunnan toimija -tunnustus myönnettiin Riitta Samsténille ja Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Raija Luona-Helmiselle. He ovat olleet luomassa Soveltava Liikunta SoveLi ry:n Liikkeelle-koulutuskokonaisuuden perustaa. Samstén ja Luona-Helminen ovat laatineet innovatiivisesti ja liikkujalähtöisesti malleja kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntatoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Suomen MS-liiton erikoissuunnittelija Riitta Samstén työskenteli SoveLin ensimmäisenä liikunnan suunnittelija 2001 ja hän edistänyt soveltavaa liikuntaa lukuisissa SoveLin luottamustehtävissä. Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Raija Luona-Helminen on luonut nykyisen SoveLin perustaa työskennellessään SoveLin ensimmäisenä toiminnanjohtajana 2003–2009.