Liikunnan järjestöpäivät 2013: Valtionapukriteerit tiukkenevat

24.9.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii tulevaisuudessa, että järjestöt pystyvät esittämään hakemustensa tueksi aiempaa tarkempia ja paremmin todennettavissa olevia faktoja omasta toiminnastaan.

Vierumäen Järjestöpäivillä käsiteltiin 24.–25.9. muiden muassa uudistettavaa liikuntalakia ja valtionavustuskriteerejä. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi kertoi, liikuntalain uudistamisprosessissa on päästy eteenpäin, mutta vaikuttaa voi yhä.

– Työn sisältöön ja lopputulemaan voi vaikuttaa jatkuvasti, ja rohkaisen kaikkia liikunta-alan ihmisiä olemaan yhteydessä liikuntayksikköön ja antamaan panoksensa liikuntalain valmisteluun, Syväsalmi kannusti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen valotti Järjestöpäivillä valtionavustusten muuttuvia kriteereitä ja hakuohjeita.

– Valtionavustusten kriteereissä katsotaan hakijoiden toimintaa elämänkaariajattelun kautta, ei enää perinteisesti toimialoittain. Vaadimme, että järjestöt pystyvät esittämään hakemustensa tueksi aiempaa tarkempia ja paremmin todennettavissa olevia faktoja omasta toiminnastaan, Tolonen kertoi.

Tolonen antoi järjestöille yksiselitteisen ohjeen valtionavustusten hakemisessa:

– Hakijat ovat vahvoilla silloin, kun he pystyvät osoittamaan, että ne tekevät oman toiminta-ajatuksensa mukaista toimintaa mahdollisimman laadukkaasti.

 

Liikunnan ja terveyden edistämiseen tarvitaan eri hallinnonaloja

 

Liikunnan kattojärjestön Valon pääsihteerin Teemu Japissonin mukaan liikuntalain uudistaminen on tärkeä paikka lisätä poikkihallinnollista vastuuta liikunnasta ja urheilusta.

–Suomessa on liikuntavaje. Siihen puuttuminen edellyttää eri hallinnonalojen vastuuta liikunnasta. Liikunnan ja terveyden edistäminen valtionhallinnon keinoin ei voi olla yksinomaan opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla, Japisson sanoi.

Japisson totesi myös, että järjestöillä tulee olemaan edelleenkin tärkeä rooli liikunnan järjestämisessä. Liikuntalain uudistamista valmisteleva työryhmä aloitti työnsä helmikuussa ja toimikausi on kuluvan vuoden loppuun.

 

Teksti Heidi Hölsömäki

 

Lähde ja lisätietoa: Valo ry