Neljäs Erityisliikuntaa kuntiin -hanke käynnistyi

26.8.2013

Liikuntatieteellinen Seura on käynnistänyt järjestyksessään neljännen kuntien erityisliikunnan kehittämishankkeen. Erityisliikuntaa kuntiin 2013–2015 -hankkeessa kehitetään seitsemän yhteistyökunnan kanssa erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset.

Hanke on kohdennettu niihin yli 10 000 asukkaan kuntiin, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Yhteistyökunniksi lähtivät mukaan Eura, Huittinen, Loviisa, Orimattila, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki.

Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeen tavoitteena on lisätä erityisliikuntatoimijoiden yhteistyötä paikallistasolla, selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa, lisätä ammattitaitoisten ohjaajien ja erityisliikuntaryhmien määrää sekä luoda perusteita paikallistasolle resurssien kohdentamiseksi erityisliikuntaan. Näiden valtakunnallisen hankkeen tavoitteiden lisäksi jokainen yhteistyökunta asettaa omat yksityiskohtaisemmat tavoitteet erityisliikunnan kehittämiselle.

Ensimmäisenä toimenpiteenä yhteistyökunnat ovat kasanneet keskeisistä paikallisista toimijoista kehittämistyöryhmän, joka on lähtenyt kartoittamaan kunnassa järjestettävien erityisliikuntapalveluiden tilaa ja tarpeita. Vuoden lopussa jokainen yhteistyökunta tietää nykytilanteensa, minkä jälkeen kunnissa aletaan miettiä ratkaisumalleja havaittuihin kehittämiskohtiin. Kaikki tämä halutaan tehdä hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joten hanke tulee olemaan aktiivisesti yhteyksissä niin valtakunnallisiin kuin paikallisiin erityisliikuntatoimijoihin.

Hankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa www.lts.fi/soveltava-liikunta.
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.