Terveyttä edistävän liikunnan avustuksia voi hakea kolmesta osoitteesta

22.8.2013

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustusjärjestelmää uudistetaan niin, että opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille, ELY-keskukset paikallisille kuntahankkeille ja KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.

Uudistuksen tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan selkeyttää hakuprosessia ja lisätä neuvontaa, parantaa hankkeiden seurantaa sekä edistää hakijoiden tasapuolista kohtelua. Uusi järjestelmä on rakenteeltaan vastaavanlainen lasten ja nuorten liikunnan hakujärjestelmän kanssa.

Kaikki aikuisten liikunnan hakuajat päättyvät jatkossa samaan aikaan syyskuun lopussa. Hakuaikataulu on yhteen sovitettu sosiaali- ja terveysministeriön/Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hakuprosessien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodesta 2004 alkaen erityisavustuksia terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeille. Määrärahalla halutaan lisätä aikuisväestön fyysistä aktiivisuutta terveysliikuntasuositusten mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota vähän liikkuvan väestön aktivoimiseen. Avustuksia on myönnetty pääasiassa kunnille, järjestöille sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioille. Lisäksi hankeavustuksia aikuisten liikuntaan on myönnetty vuonna 1995 käynnistyneestä Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmasta.

Vuoden 2014 hakuohjeet on julkaistu OKM:n, ELY-keskusten ja KKI-ohjelman internet-sivuilla.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö