Duodecim: Epäterveelliset elintavat kostautuvat eläkkeellä

13.8.2013

Kuusikymppiset voivat terveellisillä elintavoilla välttää monia sairauksia ja vaivoja, jotka iän kertyessä hankaloittavat itsenäistä elämää. Suurin vaikutus on liikunnalla, tupakoinnilla ja ruokavaliolla, ranskalaistutkimus osoittaa.

Tutkimuksessaan ranskalaiset halusivat selvittää millainen vaikutus eri elintavoilla on iäkkäiden kykyyn elää itsenäistä elämää ja pärjätä arkiaskareissa. Tutkimukseen osallistui 4 000 yli 65-vuotiasta miestä ja naista, joita seurattiin keskimäärin kahdentoista vuoden ajan.

Tulokset osoittivat epäterveellisten elintapojen ennustavan keille todennäköisimmin kehittyi invalidisoivia sairauksia ja vaivoja. Osallistujat, jotka tupakoivat, liikkuivat vähän ja söivät harvoin hedelmiä tai kasviksia kärsivät arkielämää vaikeuttavista invaliditeeteista yli kaksi kertaa todennäköisemmin kuin terveellisesti elävät.

Kaikki tarkastellut elintavat vaikuttivat invalideettien todennäköisyyteen, mutta vaikutus oli suurempi, jos ne kasautuivat samalle henkilölle. Poikkeuksen muodosti alkoholi, jonka käyttöön ei ainakaan tässä tutkimuksessa liittynyt haittoja.

Tarkemmassa analyysissa yhteyksien taustalta löytyi kroonisia sairauksia, masennusta, loukkaantumisia ja ylipainoa, mutta nämä eivät selittäneet tuloksia tyystin.

Tulokset julkaistiin British Medical Journalissa.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2013;347:f4240)
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4240