Uusi perusteos: Esteettömät sisäliikuntatilat

27.6.2013


Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee kesällä Rakennustieto Oy:n kustantaman uuden oppaan esteettömien sisäliikuntatilojen suunnittelijoille ja rakennushankkeisiin osallistuville. Opas on koottu yhdessä liikuntalajien asiantuntijoiden kanssa.

Arkkitehti Niina Kilpelän kokoamassa oppaassa on yleisten liikuntatilojen käytettävyyttä parantavia ratkaisuja, joiden avulla tilat soveltuvat mahdollisimman monelle käyttäjälle. Siinä esitellään liikkumis- ja toimintaesteisten harrastajien kannalta tärkeitä ja keskeisiä seikkoja.

Esteettömyysmääräykset ja -ohjeet luovat hyvän pohjan suunnittelulle. 94-sivuinen opas keskittyy tilasuunnitteluun, siinä annetaan ohjeita ja neuvoja sekä periaatteellisia että yksityiskohtaisia ratkaisumalleja esteettömien sisätilojen toteuttamiseksi. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille sekä kaikille liikuntatilojen rakennushankkeisiin osallistuville. 

Edellinen esteettömiä liikuntatiloja käsittelevä opas oli vuodelta 1997.

Lisätietoja ja tilaukset: Rakennustietokauppa