Saku Rikala arvioi liikuntahankkeita 900 hankkeen pohjalta

20.6.2013


Liikunnan hyvät käytännöt -hankkeen loppuraportti "Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset" on ilmestynyt. Liikuntatieteellisen Seuran tuottamassa raportissa arvioidaan hanketoiminnan onnistumisia ja kehittämistarpeita sekä esitetään suositukset toiminnan kehittämiseksi.

Saku Rikalan kirjoittama raportti on tutustumisen arvoinen myös muille kuin liikuntahankkeiden parissa työskenteleville. Raportissa arvioidaan hanketoiminnan heikkouksia ja vahvuuksia ymmärrettävästi ja selkeästi. 

Rikala nostaa ykkössuositukseksi isompien ohjelmakokonaisuuksien kehittämisen. Kolmen kärjessä ovat myös viestinnän parantaminen ja yhtenäisen mallin luominen hankkeiden koordinointiin.

Raportin havainnot ja johtopäätökset perustuvat liikunnan hanketoimijoiden teemahaastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin sekä yli 900 hankkeen ja hyvien käytäntöjen rekisterin materiaaleihin. 

Hankkeen tuloksena syntyi myös Liikuntahankkeet.fi -sivusto, jonka rekisteriin on koottu tietoa keskeisistä opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan kehittämishankkeista ja syntyneistä liikunnan hyvistä käytännöistä.

– Toiveissa on, että hanketoimijat jatkavat rekisterissä olevien hanketietojen päivittämistä sekä lisäävät tietoa uusista hankkeista. Näin saamme kehitettyä yhtä liikunnan hankemaailman keskeistä ongelmaa: tiedonkulkua. Tiedämme tulevaisuudessa paremmin mitä liikuntahankkeita on käynnissä eri puolella Suomea, mitä eri hankkeissa on jo toteutettu ja mitä hankkeet ovat saaneet aikaan, LTS:n tiedotteessa todetaan.

Liikuntatieteellisen Seuran toteuttamaa hanketta (2011–2013) rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Loppuraportin voi tilata Liikuntatieteellisen Seuran toimistolta ja se on myös luettavissa sähköisesti.


Teksti Heidi Hölsömäki

Lähde ja hankeraportti: LIikuntatieteellinen Seura LTS