Paikalliseen liikuntaan ja urheiluun lähes neljä miljoonaa euroa

20.6.2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt yhteensä 3 850 000 euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Painopisteenä oli tänä vuonna lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Joukossa oli yksi vammaisyhdistys, Rovaniemen Invalidit ry. SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistyksistä ei tullut seuratukihakemuksia.

Seuratuen avulla halutaan mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallista elämäntapaa. Valtionavustuksella seurat voivat palkata esimerkiksi ohjaajia ja valmentajia lasten ja nuorten liikuntaan sekä kehittää toimintaansa. Tuen avulla seurat sitoutuvat pitämään lasten ja nuorten säännölliset harrastamismaksut enintään 50 eurossa. Osallistumismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina seuratuen avulla.

Ministeriö myönsi seuratukea kaikkiaan 309 hankkeeseen ja 49 eri lajin toimintaan. Seuratuen avustuksella palkataan päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä 121 seuraan. Avustussummat vaihtelivat 30 000 eurosta 1 700 euroon. 

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia jaettiin 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Suoraan seuroille maksettavat avustukset siirtyivät samalla ministeriön jaettavaksi.

– Vaikka avustukseen varatut määrärahat kasvoivat merkittävästi, jäi ulkopuolelle paljon hyviä hankkeita. Sen takia tulemme jatkossakin kasvattamaan seuratukea, jotta mahdollisimman moni seura pääsisi tuen piiriin. Tulemme myös johdonmukaisesti siirtämään tukia hallinnosta enemmän itse liikuttamiseen, ministeri Arhinmäki arvioi. 

Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle 1 205. Seuratuen vaikuttavuutta seurojen kehittämishankkeissa arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myös toiminnan laatuun kiinnitettiin huomiota. Seurat kehittävät toimintaansa kouluttamalla lasten ja nuorten liikunnan osaajia, vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimijoiden roolia sekä palkkaamalla henkilöstöä keskeisiin ohjaus- ja valmennustehtäviin. 

Ensi vuodelle hakua aikaistetaan. Seuratuki avataan hakuun joulukuussa ja haku päättyy alkuvuodesta 2014. Ministeriö tiedottaa asiasta verkkosivuillaan loppuvuoden aikana.

 

Lähde ja tarkemmat tukipäätökset: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 19.6.2013