Psoriasisliitto ja Iholiitto selvittävät yhdistymistä

17.6.2013

Yksi SoveLin jäsenjärjestöistä, Psoriasisliitto, selvittää yhteistyön tiivistämistä ja yhdistymisestä Iholiiton kanssa. Liittokokoukset päättävät syksyllä, käynnistetäänkö yhdistymisprosessi vai valitaanko kevyempi yhteistyön tiivistäminen.

Liittojen yhdistymistä on selvitetty sekä Raha-automaattiyhdistyksen toiveesta että liittojen halusta selvittää, millaista synergiaetua yhteistyöstä tai yhdistymisestä olisi. Selvitystyö käynnistyi syksyllä 2011 ja viime huhtikuussa valmistui selvitysmiehen, kehittämiskonsultti Paavo Viirkorven laatima loppuraportti.

Rapotti sisältää tarkan aikatauluehdotuksen yhdistymisestä. Jos liittokokoukset hyväksyvät yhdistymisajatuksen, Iholiitto lakkauttaa itsensä 30.6.2014 mennessä ja syksyllä 2014 on Yhdistyneen Liiton ensimmäinen kokous.

Liitot ovat tehneet jonkin verran yhteistyötä tähänkin asti. Niillä on esimerkiksi yhteinen Ihon aika -lehti.

Psoriasisliittoon kuuluu 45 paikallista psoriasisyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä. Psoriasisliitolla on keskustoimisto Helsingissä ja kolme aluetoimistoa, joissa työskentelee yhteensä 16 henkilöä. Psoriasisliitto yhdistyksineen järjestää muiden muassa sopeutumisvalmennusta ja ilmastokuntoutusta sekä vertaistukeen perustuvaa järjestötoimintaa.

Iholiittoon kuuluu kahdeksan valtakunnallista, lähinnä vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenjärjestöä: Alopecialiitto (3 paikallisyhdistystä), Atopialiitto (15 paikallisyhdistystä), Ihoyhdistys, Suomen EB-yhdistys, Suomen HAE-yhdistys, Suomen Iktyoosiyhdistys, Suomen Palovammayhdistys, Valoihottumayhdistys. Iholiitolla on kolme neuvonta- ja hoitopalveluja tuottavaa Ihopistettä. Iholiiton henkilökuntaan kuului vuonna 2012 yhteensä 15 vakituista, yksi määräaikainen ja kolme osa-aikaista työntekijää.
 

Teksti Heidi Hölsömäki

 

Lähteet ja lisätietoa

Ihon ajan artikkeli yhdistymisestä

Iholiitto

Psoriasisliitto