Likes ja SoveLi julkaisivat selvityksen kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnasta

12.6.2013

Selvityksestä julkaistiin myös 28-sivuinen esite.
Selvityksestä julkaistiin myös 28-sivuinen esite.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja SoveLi selvittivät talvella ja keväällä 2013 kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoimintaa monipuolisella kyselyllä. Selvitykseen osallistuivat SoveLin kaikki 17 jäsenjärjestöä.

Selvitys tarjoaa tietoa liikuntapoliittisille päätöksentekijöille kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnasta, rahoituksesta ja tulevaisuuden näkymistä liikuntalain uudistamista varten, tiedolla johtamisen tueksi. Lisäksi järjestöt voivat vertailtavan tiedon avulla tarkastella, arvioida ja kehittää oman järjestönsä liikuntatoimintaa systemaattisesti. Raportti ja siitä toimitettu tiiviimpi 28-sivuinen esite tarjoavat perustiedot myös muille soveltavasta liikunnasta kiinnostuneille.

Selvityksen kohteena olivat ne 17 kansanterveys- ja vammaisjärjestöä, jotka ovat SoveLin jäseniä. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät muut kansanterveys- ja vammaisjärjestöt sekä vammaisurheilujärjestöt.

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina. Selvitys kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan toteuttamisesta, rahoituksesta ja tulevaisuuden näkymistä. (pdf) Kaisa Koivuniemi ja Anne Taulu. 56 sivua. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Soveltava Liikunta SoveLi ry 2013. Soveltavan liikunnan julkaisuja 1.

 

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina. Anne Taulu ja Heidi Hölsömäki (toim.). 28 sivua. esite (pdf).