Tutustu SoveLin uuteen srategiaan

14.5.2013


Strategiansa 2013–2015 mukaisesti SoveLi kehittää soveltavaa liikuntaa valtakunnallisesti ja edistää jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa.

"Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö ja soveltavan liikunnan osaaja. Toiminnassa keskeistä on yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa sekä soveltavan liikunnan kehittäminen ja asiantuntijuuden vahvistaminen.

SoveLin toiminta voidaan jaotella kahteen osa-alueeseen, jotka ovat soveltavan liikunnan kehittäminen valtakunnallisesti ja jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan edistäminen vastavuoroisesti jäsenjärjestöjen kanssa.

SoveLin strategia vuosille 2013–2015 voidaan kiteyttää sanoihin: ”Laatua ja asiantuntemusta soveltavaan liikuntaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa”. Strategiaa on työstetty aikana, jolloin yhteiskunnalliset sekä liikunta- ja urheilujärjestökentässä tapahtuvat muutokset ovat heijastuneet voimakkaasti myös soveltavan liikunnan kenttään sekä strategiaprosessiin."

Anne Taulu, SoveLin toiminnanjohtaja

 

Lataa tästä SoveLin strategia 2013–2015 (pdf, 16 sivua)

Painettua strategiaesitettä jaetaan Soveli-lehden 1–2/2013 välissä.
Lehti ilmestyy viikolla 22.