Liiku terveemmäksi - neuvottelukunnan julkilausuma: Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä tarvitaan suomalaisten liikuttamisessa

19.4.2013

Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksesta maailmassa on vietetty vuodesta 2002 alkaen Move for Health (Liiku Terveemmäksi) -päivää. WHO on haastanut kaikki maailman maat toimenpiteisiin, joilla kansalaiset saadaan liikkumaan oman terveytensä kannalta riittävästi. Suomessa haasteeseen vastataan 10.5. pidettävällä "Liiku terveemmäksi" -päivällä. Tänä vuonna päivän toteutuksesta Suomessa vastaa kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen valtakunnallinen liikuntajärjestö Soveltava Liikunta SoveLi ry. Päivän tunnus on "Liiku terveemmäksi soveltaen".

Neuvottelukunnan julkilausuman löydät tämän linkin kautta!