Sydänliiton liikuntapolkuhankkessa kehitetään liikuntaohjausta

17.4.2013

Kuva Ella Näsi
Kuva Ella Näsi

Sydänliiton Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi – hankkeessa luodaan hoitokäytäntöjä sepelvaltimotautiin sairastuneiden liikunnanohjaukseen Helsingin kaupungissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin sydänpiirin, Helsingin kaupungin ja Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan kanssa vuosina 2012–2013. Yhteistyön keinoin rakennetaan liikuntaohjauksen polku sairaalasta terveydenhuollon kautta liikuntaan. Kyse on liikuntaohjauksen porrastuksesta ja työnjaon selkiytymisestä.

Liikuntapolku on liikuntaohjauksen kokonaisuus, jossa sepelvaltimotautiin sairastunut saa tietoa turvallisesta liikunnasta ja liikuntapalvelujen tuottajista sekä opastusta liikuntaan. Hankkeessa kehitetään käytäntöjä liikuntaan ohjaamiseen siten, että mahdollisimman moni sairastunut saa tukea toipumiseen ja opastusta omaehtoiseen liikuntaan sekä tietoa paikallisista liikunnan tarjonnasta.

Sepelvaltimotautiin sairastuneen näkökulmasta on olennaista, että saa omaan sairauden ja toipumisen edistymisen ajankohtaan sopivaa opastusta ja kannustusta.  Edelleen liikuntaan liittyy virheellisiä käsityksiä, kieltoja ja rajoituksia. Ohjauksessa etsitään sopivia liikuntamuotoja ja rohkaistaan liikkumaan. Tarjottava tieto ja ohjaus tukevat toipumista ja ohjaavat vaiheittain kohti arjessa selviytymistä ja antavat turvallisen perustan omatoimiselle liikunnalle.

Kantava ajatus on, että hyvät kehittämiskokemukset ja liikuntaohjauksen malli ovat muiden toimijoiden vapaassa käytössä ja ne ovat sovellettavissa myös muille alueille sekä muiden sairausryhmien käyttöön.  Nyt jo hanke on herättänyt mielenkiintoa ja yhteydenottoja. Myös muualla Suomessa on herännyt kiinnostus liikunnanohjauksen kehittämisen tärkeyteen.

Teksti ja lisätietoja: Suomen Sydänliitto, projektipäällikkö Pirjo Suomalainen, puh. (09) 7527 5299 ja pirjo.suomalainen@sydanliitto.fi