Keskustelutilaisuus liikuntalakiuudistuksesta 11.4 Helsingin yliopistolla

10.4.2013

Opetus-ja kulttuuriministeriö järjestää keskustelutilaisuuden liikuntalakiuudistuksesta 11.4. Klo 9-12 Helsingin yliopistolla. Tilaisuuteen on ollut etukäteisilmoittautuminen.