Liiku Mieli Hyväksi - nettisivut avattu!

2.4.2013

Suomen Mielenterveysseuran mielenterveysalan koordinointi- ja kehittämishankkeen nettisivut ovat nyt avautuneet. Sivut löydät osoitteesta www.liikumielihyvaksi.fi

Tavoitteena on toimia mielenterveysalan liikunnan valtakunnallisena asiantuntijana ja vaikuttajana. Vuoden 2013 aikana tavoitteena on luoda mielenterveysalan liikunnan kehittämisohjelma yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Mielenterveyden keskusliiton ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tarjolla on tietoa, tukea ja koulutusta alan toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Satu Turhala.Hankkeen ensimmäinen seminaari järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa 26.-27.8.2013. Lisätiedot nettisivuilla.