Valon säännöt hyväksytty - jäseneksi liittyminen alkaa

25.3.2013


Valon hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.3. sääntötyöryhmän esityksen Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöistä. Valon ylimääräinen vuosikokous päätti säännöistä hallituksen esityksen mukaisesti. Vuosikokouksen päätöksen jälkeen jäseneksi liittyminen Valoon alkaa välittömästi.

Joulukuussa tehdystä sääntöesityksestä oli mahdollisuus lausua helmikuun loppuun asti. Tätä mahdollisuutta käytti 44 järjestöä. Valon sääntötyöryhmä muokkasi sääntöesitystä annettujen lausuntojen pohjalta.

Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan Valon varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä valtakunnalliset rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan ja urheilun edistäminen. Järjestön varsinaisena jäsenenä voivat olla myös liikunnan ja urheilun alueelliset rekisteröidyt aatteelliset järjestöt, jotka eivät ole minkään muun Valo ry:n valtakunnallisen varsinaisen jäsenen jäsen. Järjestön kumppanuusjäsenenä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, joiden tarkoituksena on liikunnan ja urheilun edistäminen.

Useissa lausunnoissa toivottiin, että osana liikunnan ja urheilun toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä olisi syytä selvittää, mikä on paras mahdollinen tapa organisoida alueellinen ja maakunnallinen toiminta niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla paikallisia toimijoita. Valon hallitus päätti käynnistää selvitystyön.

Joulukuussa esitellystä Valon strategiasta oli mahdollisuus lausua helmikuun loppuun asti. Lausunnon antoi 55 järjestöä. Suurin osa lausujista piti strategian valintoja ja ehdotettuja toimenpiteitä onnistuneina ja ilmoitti halukkuutensa osallistua niiden toteuttamiseen. Valon hallitus päätti lähteä toteuttamaan strategiaa.  

Valon pääsihteeri Teemu Japissonin mukaan Valon toiminnan käynnistyminen on edennyt suunnitelmien mukaan. ”Valon organisaatio aloittaa toimintansa huhtikuun alusta ja lähtee toteuttamaan uutta hyväksyttyä strategiaa. On hienoa, että jäsenet voivat nyt liittyä Valoon. Tämä mahdollistaa suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteisten valintojen toteuttamisen kumppanuusstrategian kautta”.

 

Hallitus kokoontuu keväällä seuraavasti: 17. huhtikuuta, 15. toukokuuta ja 12. kesäkuuta.

Valon kevätkokous järjestetään Helsingissä 25. toukokuuta.

 

Lisätietoja:

pääsihteeri Teemu Japisson, Valo, puh. 0400 878 949,teemu.japisson@valo.fi.

Lisätietoja jäseneksi hakemisesta tästä tai Satu Himberg, Valo, puh.0400 541 332satu.himberg@valo.fi.

 

Vuoden 2013 alusta olemme Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry. Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuori Suomen ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat ja henkilöstöt siirtyivät Valoon 1.1.2013. www.valo.fi.