Hae KKI-hanketukea 31.3.2013 mennessä

7.3.2013

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma kannustaa yhdistyksiä paikalliseen yhteistyöhön yhdistysten, seurojen, kunnan liikunta- ja terveystoimen, liikunnan aluejärjestöjen ja apteekkien kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKI innostaa yhdistyksiä hakemaan hanketukea paikallisiin verkostohankkeisiin, joissa on useampi toimija ja pitkäjänteinen suunnitelma. Kyseisten hankkeiden tukisummat ovat aiempaa suurempia, ja jos hankesuunitelma sisältää toimintamallin juurruttamista osaksi paikallista liikuntatoimintaa, siihen voi olla mahdollista saada tukea myös seuraaville vuosille, max 3 vuotta.

 

Terveyttä edistävän liikunnan (TELI) -ohjausryhmä on laatinut hallitusohjelman pohjalta terveyttä edistävän liikunnan linjaukset. Yhtenä linjavetona nähdään liikuntatoimijoiden roolin vahvistaminen ja kumppanuuden lisääminen matalan kynnyksen liikunnan järjestämisessä. Tänä päivänä myös kunnat peräänkuuluttavat voimakkaasti yhteistyötä yhdistysten välille: yhdessä tekemällä yhdistykset pystyvät tarjoamaan monipuolisempaa palvelua, joka on kaikkien hyödyksi. Liikuntavastaavat voivat hakea myös KKI:n koulutustukea, tai vaihtoehtoisesti kunta voi järjestää vertaisohjaajakoulutusta KKI:n tuella. 

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea paikallisille toimijoille. Hanketuen viimeiset hakupäivät ovat 31.3. ja 30.9.

Lisätietolinkki:http://www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18

Vielä ehdit kevään hakuun!

 

 

 

 

Lisätietoja: virpi.pennanen@soveli.fi