Elämäntapojen urautuminen alkaa jo kolmevuotiaana!

22.2.2013

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella?

- Kolmevuotiaaksi asti lasten fyysisen aktiivisuuden määrässä ei ole suuria eroja, mutta 3−6-ikävuosien aikana yksilölliset erot kasvavat huolestuttavasti. Lapsen elämäntapa alkaa urautua perheen kasvatuskäytänteiden mukaisesti. Passiivisimmat liikkuvat vain kolmasosan verrattuna eniten liikkuviin. Erityisen vakavaa on, että mitä pysyvämmäksi fyysinen passiivisuus muuttuu, sitä vaikeampaa liikunnallisuutta on omaksua enää myöhemmin, toteaa LitT Arja Sääkslahti.

 

Lue artikkeli Perheliikunta.fi-sivustolta!