KKI-ohjelma: Liikuntalääkettä apteekista

23.1.2013

Liikkujan Apteekki -konseptissa terveysliikunta tuodaan osaksi apteekin asiakaspalvelua. Apteekeissa on vuosittain noin 50–60 miljoonaa asiakaskäyntiä, ja asiakaskunnasta iso osa on terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia. Tuomalla terveysliikuntaa apteekkeihin voidaan tarttua yhteiskunnallisesti merkittäviin terveysongelmiin.

Apteekki on luotettava ja asiantunteva taho jakamaan tietoa liikunnasta lääkehoidon tukena. Liikunta on tehokas keino esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2 diabeteksen ja korkean verenpaineen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä hengityssairauksien omahoidossa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sydän- ja verisuonitautien riski voi puolittua jo 10–15 minuutin päivittäisellä liikunnalla.

Monipuolistamalla valikoimaansa terveysliikunnalla apteekit voivat palvella asiakkaitaan entistä kokonaisvaltaisemmin terveyden edistämisessä. Liikkujan Apteekeissa on koulutuksen avulla nostettu henkilökunnan valmiuksia ottaa liikunta puheeksi asiakastilanteessa ja ohjata asiakkaita eteenpäin esimerkiksi kunnan liikuntaneuvontaan tai liikuntaryhmiin. Näkyvimpänä muotona toiminnassa ovat apteekkien testi- ja teemapäivät, joita toteutetaan yhteistyössä paikallisten liikunta- ja terveystoimijoiden kanssa. Lisäksi Liikkujan Apteekeissa on esillä terveysliikuntamateriaalia sekä terveysliikuntatuotteita, kuten askelmittareita ja kävelysauvoja.

Liikkujan Apteekki -konseptiin kuuluu olennaisena osana yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että Liikkujan Apteekit ovat tulevaisuudessa osa kunnan terveysliikunnan palveluketjua. Liikkujan Apteekki -toiminta on käynnistänyt apteekkien ja kunnan liikunta- ja terveystoimen yhteistyön, jonka kunnat ovat ottaneet kiitollisuudella vastaan. Apteekki on kunnalle hyvä väylä tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ja tiedottaa liikuntatoiminnasta ja -neuvonnasta.  Myös yhdistykset ja seurat saavat apteekkiyhteistyössä omaa liikuntatoimintaansa näkyväksi.

Liikkujan Apteekki -konseptiin on lähtenyt mukaan jo yli sata Suomen noin 800 apteekkitoimipisteestä. Liikkujan Apteekin tunnistaa Liikkujan Apteekki -liikemerkistä, joka löytyy jo kymmenien apteekkien ovesta tai ikkunasta. Liikkujan Apteekin taustavoimina ovat Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, Apteekkariliitto, Hengitysliitto ja liikunnan aluejärjestöt.

 

Lisätietoja


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, kenttäpäällikkö Sari Kivimäki, p. 0400 247 444, sari.kivimaki@likes.fi