Duodecim: Kaikenlainen liikunta alentaa verenpainetta

8.2.2013

Kestävyysliikunta ja lihasharjoittelu kummatkin auttavat alentamaan verenpainetta, australialaistutkimus osoittaa, mutta niiden vaikutukset voivat olla hieman erilaisia. Erityisen tehokasta näyttäisi olevan niin sanottu isometrinen lihasharjoittelu.

Australialaisten tulokset perustuvat 93 liikuntatutkimuksen aineistoihin ja niiden yhteisanalyysiin.

Analyysin perusteella kestävyysliikunta, kuten jumppa tai lenkkeily, alentaa etenkin korkeasta verenpaineesta kärsivien verenpainetta. Perinteinen lihasharjoittelu oli tehokkaimmillaan potilailla, joiden verenpaine oli lievästi kohonnut, mutta ei vielä täyttänyt varsinaisen verenpainetaudin kriteereitä.

Verenpaine aleni kaikilla tutkituilla liikuntamuodoilla, mutta suurin vaikutus oli isometrisellä lihasharjoittelulla, jossa lihaksia vahvistetaan staattisesti pitämällä niitä jännitettyinä esimerkiksi pysymällä punnerrusasennossa paikallaan. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että isometristä harjoittelua tutkittiin vain muutamassa tutkimuksessa, joten siitä on vaikea vetää kovin varmoja johtopäätöksiä.

Yhdessä havainnot joka tapauksessa vahvistavat käsitystä liikunnan terveellisyydestä ja kyvystä alentaa verenpainetta. Erot eri liikuntamuotojen välillä olivat pieniä, joten todennäköisesti verenpainetta voi alentaa millä tahansa liikunnalla.

Tulokset julkaistiin tieteellisessä Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(Journal of the American Heart Association 2013;2:e004473)
http://jaha.ahajournals.org/content/2/1/e004473.abstract