Ikäihmisille perustetaan liikuntaraateja 38 kuntaan

4.1.2013

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma on aloittanut ikäihmisten liikuntaraatitoiminnan. Ensimmäinen liikuntaraati kokoontui 12.11.2012 Kustavissa ja raateja on tarkoitus toteuttaa kaikissa 38 Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnassa Ikäinstituutin mentoreiden tuella.

Liikuntaraadit on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, joilla voi olla heikentyneen toimintakyvyn takia vaikeuksia osallistua liikuntatoimintaan. Raadeissa ikäihmiset tuovat julki toiveitaan ja pääsevät vaikuttamaan liikuntapalvelujen kehittämiseen.

Kustavissa päättäjät saivat liikuntaraadilta monia käytännöllisiä ehdotuksia iäkkäiden liikuntamahdollisuuksien parantamiseen. Raati toivoi esimerkiksi koteihin jaettavaa liikuntaryhmäkalenteria sekä matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa. Toivelistalla oli myös eri liikuntamuotoja, kuten tuettua kotijumppaa ja ryhmäliikuntaa palvelukeskuksissa.

Terveydenhuollon ja kotihoidon henkilöstön kannustusta arvostettiin. Kiitosta annettiin hyvästä kuntosalista, ohjauksesta sekä uimahallikuljetuksista. Tunnustusta sai lisäksi vertaisohjaaja- ja ulkoiluystävätoiminta, joille molemmille on lisätarvetta.

Lähde: Voimaa vanhuuteen -ohjelma