Duodecim: Fyysisesti aktiiviset vanhukset pienemmässä dementiavaarassa

2.1.2013

Säännöllisesti kävelyillä käyvät ja fyysisesti aktiiviset vanhukset sairastuvat dementiaan selvästi muita epätodennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Havainto koskee kotonaan asuvia seitsemänkymppisiä.

Stroke-lehdessä julkaistut tulokset ovat uskottavia, sillä samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin. Fyysisesti aktiiviset ja liikuntakykynsä säilyttävät pysyvät muutenkin terveempinä, tutkimuksista tiedetään.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa riski sairastua dementiaan kolmen vuoden aikana oli noin 40–60 prosenttia pienempi, jos vanhus liikkui vähintään puoli tuntia kolmesti viikossa. Myös dementiaa lievempi muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentyminen oli heillä vähäisempää kuin ikätovereilla, jotka liikkuivat vähän.

Fyysinen aktiivisuus pienensi etenkin verisuoniperäisen dementian riskiä, mikä viittaa dementiariskin pienentymisen johtuvan pitkälti liikunnan suotuisista sydän- ja verisuonivaikutuksista. Myös sosiaaliset seikat ja elintavat voivat selittää yhteyttä.

Tutkimukseen osallistui 640 keskimäärin 74-vuotiasta kotonaan asuvaa miestä ja naista. Osallistujille tehtiin aivokuvaukset kolmivuotisen tutkimuksen alussa ja lopussa. Kognitiiviset oireet ja fyysinen aktiivisuus selvitettiin vuosittain.

Kaikilla osallistujilla todettiin aivojen valkoisen aineen muutoksia, mutta ne eivät selittäneet tuloksia. Myöskään ikä, koulutus, aikaisemmat aivohalvaukset tai diabetes eivät vaikuttaneet liikunnan ja dementian väliseen yhteyteen.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(Stroke 2012;43:3331–3335)
http://stroke.ahajournals.org/content/43/12/3331.abstract