Liikuntalain uudistus käynnistyy jälleen

5.12.2012

Viime hallituskaudella pitkälle edennyt liikuntalain uudistus nytkähtää taas käyntiin vuonna 2013. Edellisen kerran liikuntaa ja liikunnan edistämistä koskevaa säännöstä uudistettiin vuonna 1998 voimaan tulleella liikuntalailla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen kertoi SoveLin syyskokouksessa marraskuussa, että tarkoitus on modernisoida lain täsmäkohdat ja kehittää liikuntakulttuuria.

Soveltavan liikunnan ja sitä toteuttavien kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kannalta keskeistä on liikunnan avustuskelpoisuuden määrittely. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, hyväksytäänkö RAY-rahoitteiset kansanterveysjärjestöt jatkossakin liikunnan toteuttajiksi ja Veikkauksen edunsaajiksi.

– Avustamiskelpoisuutta – mitä järjestöryhmiä halutaan esitykseen mukaan – ei ole vielä avattu. Paineita on miettiä, miten voimia voidaan yhdistää, Tolonen sanoi.

Lakimuutoksessa keskustellaan myös soveltavan liikunnan kannalta tärkeästä liikunnan tasa-arvokäsitteestä ja sen laajentamisesta yhdenvertaisuudeksi. Ruohonjuuritasolla iso kysymys on liikunnan 20 miljoonan euron valtionosuudet – voidaanko ja halutaanko niitä kohdentaa nimenomaan liikuntaan.

Teksti Heidi Hölsömäki


Voimassa oleva liikuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981054