Vastaa SOLIAn apuvälinekyselyyn joulukuussa ja osallistu arvontaan

5.12.2012

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA kehittää vuokraustoimintaa asiakaskyselyllä. Kyselyllä on tarkoitus kehittää vuokrattavien urheilun ja liikunnan apuvälineiden valikoimaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, mitä apuvälineitä SOLIA:lle hankitaan seuraavaksi.

SOLIA:n apuvälinevuokrauskyselyyn voit vastata joulukuun 2012 ajan. Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan vapaavalintainen kolmen viikon ilmainen välinevuokrauskerta.

Kyselylomakkeen löydät täältä: http://www.vammaisurheilu.fi/fin/harrasteliikunta/solia/

 

Mikä on SOLIA?


Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja. SOLIA on mukana myös eri tahojen yhteistyötapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden kehitystyöhön. SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville. SOLIA:n toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. SOLIA:a hallinnoi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU Ry.

Sovellettua liikuntavälinettä tarvitsevan liikkujan ei pitäisi joutua maksamaan harrastamisestaan enempää kuin muidenkaan, mutta liikunnan ja urheilun apuvälineet ovat usein kalliita hankkia. Vaikka yhteiskunnan pitäisi korvata vammasta tai toimintakyvyn alentumisesta johtuvat lisäkustannukset, tämä ei aina toteudu. Liikuntavälineitä on myös vähän markkinoilla ja niitä on vaikea saada. Vammais- ja kansanterveysjärjestöt ovat koettaneet vastata näihin haasteisiin SOLIA- ja Malike-hankkeissa, joissa on kehitelty välinevuokraamoja ja edullisia välineratkaisuja. Vuokraamoista asiakkaat voivat lainata välineitä kokeilukäyttöön niin, ettei tarvitse ostaa "sikaa säkissä".

Apuvälineitä vuokraavat tahot saman sivuston alla

Välineet.fi on uusi toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu. Tarkoituksena on helpottaa asiakasta löytämään sopiva, juuri hänen tarvitsemansa apu- tai toimintaväline. Mukana verkkopalvelussa ovat tällä hetkellä Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Malike, Pajulahden Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus sekä Kaikkien Yyteri. Tavoitteena on saada kaikkien Suomessa toimintavälineitä ja vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien palveluntarjoajien yhteystiedot sekä linkit kotisivuille ja varauskalenteriin yhteisten www.välineet.fi -sivujen alle.

Lisätiedot:
SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen
puh. 045 677 0516, solia(at)vammaisurheilu.fi