Kunnossa Kaiken Ikää -avustusten syksyn hakuaika päättyy 30.9.

24.9.2012

KKI-hanketukea myönnettiin vuonna 2012 yhteensä 742 000 euroa 194 hankkeelle. SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksistä avustusta sai kesäkuussa myönnetyssä toisessa haussa 10 yhdistystä yhteensä 26 400 euron edestä.

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea säännölliseen ryhmäliikuntaan. Kesäkuussa päätetyllä hakukierroksella 2/2012 tukisumma vaihteli 700 eurosta 29 000 euroon. Tänäkin vuonna tukea saaneiden joukossa oli paljon soveltavaa liikuntaa järjestäviä toimijoita kunnista työväenopistoihin ja yhdistyksiin.

SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksistä avustusta saivat kesäkuussa myönnetyssä haussa 2/2012 seuraavat yhdistykset, yhteensä 26 400 euron edestä:

Mielenterveysyhdistys Kello ry

Jyväskylä; Liikkuva Mieli – matalan kynnyksen sovelletun liikunnan harrastamismahdollisuuksia yli 40-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. 2 500 e.

Kuhmon Reumayhdistys ry
Puhtia arkeen – aktivoidaan ikäihmisiä liikkumaan riippumatta sukupuolesta, toimintakyvystä ja muusta ulkoisesta syystä. 1 400 e.

Länsi-Karjalan Hengitysyhdistys Ry, Kuorevaara
Hessun heräämisoppi – vähän liikkuville ihmisille tukea painonhallintaan. 3 500 e.

Etelä-Karjalan Sydänpiiri ry
Lappeenranta; Pumput kuntoon – yli 40-vuotiaille etelä-karjalaisille tukea säännöllisen terveysliikunnan harrastamiseen. 9 600 e.

Mikkelin Seudun Sydänyhdistys ry
Mahdollisuus elämälle – Mikkelin seudun sydänyhdistys ry:n jäsenet liikkumaan ja osallistumaan toimintaan. 1 500 e.

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry
Liikkumaton liikkeelle – autetaan yli 40-vuotiaat mielenterveyskuntoutujia/jäseniä löytämään itselleen mieluisan liikuntamuodon. 2 500 e.

Satakunnan Sydänpiiri ry, Pori
Syöden solakaksi, kuntoillen kuninkaaksi – liikunnallinen painonhallintaryhmä yli 40-vuotiaille vähän liikkuville ja painonhallinnasta kiinnostuneille satakuntalaisille. 1 800 e.

Porvoon seudun mielenterveysyhdistys ry
Mielenterveyskuntoutujat liikkeelle – yhdistyksen jäsenille. 600 e.

MS-Porvoonseutu ry
Kehostani ihana koti – yhdistyksen jäsenille ja omaisille innostavaa, erityisesti heidän mahdollisuuksiinsa sovellettua liikuntaa. 2 000 e.

Riihimäen Seudun Reuma-Tules ry
Pilates- ja taiji-peruskurssit – aktivoidaan yli 40-vuotiaita yhdistyksen vähän liikkuvia jäseniä uuden liikuntalajin piiriin. 1 000 e.

Tarkemmat tiedot edellisen haun läpäisseistä hankkeista: www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=46

 

Vielä ehtii mukaan syksyn hakuun


Haku 1/2013 on avattu ja hakuaika päättyy 30.9.2012. Taloudellista tukea myönnetään hankkeille seuraavien kriteerein mukaan:

  • Hanke aktivoi liikkumaan yli 40-vuotiaita, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
  • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
  • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
  • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.

Hakemuksen voit täyttää osoitteessa: www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18

Lisätietoja: Hankevalmistelija Tanja Onatsu, puh. 050 441 4025 tai etunimi.sukunimi@likes.fi


Teksti Heidi Hölsömäki