Sähköinen hyvinvointikertomus otettu kuntajohtamisen välineeksi

5.9.2012

Jo 220 kuntaa on hankkinut uuden Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäjätunnukset. Sähköinen hyvinvointikertomus on johtaville viranhaltijoille ja kuntapäättäjille tarkoitettu maksuton ja netissä toimiva sähköinen työväline ja asiakirja, jonka avulla kunnat voivat edistää kansalaistensa hyvinvointia – liikunta yhtenä keinona.

Nykyinen terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia kehittämään hyvinvointia poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Sähköinen hyvinvointikertomus vaikuttaa tähän hyvältä välineeltä. Se on sulautettavissa kuntien vuosikelloon, talousarvioon sekä tavoite- ja toimintaohjelmiin.

– Tavoitteena on, että talousjohtamisen rinnalle saadaan väline poikkihallinnolliseen hyvinvointijohtamiseen. Lain mukaan kaikessa päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa on kaavoituksesta alkaen otettava huomioon päätösten hyvinvointivaikutukset, hankejohtaja Anne Sormunen kertoo.

Hyvinvointikertomus kootaan kunnissa poikkihallinnollisesti eri hallintokuntien yhteistyönä. Järjestöjen panos näkyy kertomuksissa ja osassa kuntia järjestöjen edustaja on mukana myös hyvinvointityöryhmässä.

– Tässä pyritään kulttuurinmuutokseen, jossa kaikki hallintokunnat tekevät yhdessä poikkitoiminnallista ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Myös liikunta- tai sivistystoimi on hyvinvointikertomuksessa mukana yhtenä hallintokuntana, Sormunen sanoo.

Sähköinen hyvinvointikertomus mahdollistaa vertailut kuntien ja alueiden välillä, kun kertomus tehdään samalla työvälineellä ja yhteneväisin perusmittarein. Palvelua kehitetään Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä KASTE-ohjelmassa.

Teksti: Heidi Hölsömäki

Lisätietoa: www.hyvinvointikertomus.fi ja www.terps.fi