Yhdistystoimija – vaikuta liikuntatoiminnan kehittämiseen

15.5.2012

SLU ja SoveLi keräävät paikallisyhdistyksiltä mielipiteitä seurakyselyllä. Miten soveltamista tarvitsevien liikkujien liikuntaa voisi tulevaisuudessa edistää nykyistä paremmin? Vastaa kyselyyn!

Suomen Liikunta ja Urheilu ja sen jäsenjärjestöt, Soveltava Liikunta SoveLi ry jäsenjärjestöineen mukaan luettuna, tekivät viime syksynä päätöksen yhteisistä valinnoista, joilla varmistetaan suomalaisen liikunnan ja urheilun eteenpäin meno. Yksi valinnoista on seuratoiminnan ja laadun kehittäminen.

Asiaan liittyen lähetti SLU huhtikuussa urheiluseuroille ja myös SoveLille sekä sen jäsenjärjestöille kyselyn, joka oli tarkoitus lähettää edelleen paikallisille yhdistyksille. Lyhyen vastausajan ja pääsiäisvapaiden vuoksi kysely ei päässyt leviämään kovinkaan laajalle, koska vastauksia ei kyselyyn herunut.

SLU järjesti erityisliikuntajärjestöille ylimääräisen seuratoiminnan tulevaisuusfoorumin 2.5.2012 kehittämispäällikkö Sirpa Korkatin johdolla. Sovimme tilaisuudessa uudesta mahdollisuudesta vastata seuroja = yhdistyksiä koskevaan kehittämiskyselyyn. Koska soveltavan liikunnan toiminnan kehittäminen on yhtä tärkeää kuin muunkin liikunnan, kysely uusitaan SoveLin jäsenjärjestöissä ja paikallisyhdistyksissä. 

Tällä kyselyllä kerätään yhdistystoimijoiden näkemyksiä siitä, millaisia palveluita koette tarvitsevanne liikuntatoiminnan tueksi. Tavoitteena on tunnistaa paikallisyhdistysten tarpeet sekä sen pohjalta kehittää yhdistysten liikuntapalvelua.

Kyselyn vastausaika on lyhyt, viimeinen vastauspäivä on torstai 31.5.2012. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa alle 20 minuuttia. Vastaajana voi olla yhdistyksen puheenjohtaja tai kuka tahansa yhdistyksen liikunnan toimija. On myös mahdollista, että saat tämän kyselyn useammalta taholta. Yksi vastauskerta kuitenkin riittää/henkilö. Ei haittaa, jos samasta yhdistyksestä tulee usean eri henkilön vastauksia. Tärkeintä on saada liikuntatoimijoiden näkemyksiä yhdistysten palvelutarpeista.

Ohjeita kyselyyn vastaamiseen:

  • seura = yhdistys
  • urheilun lajiliittonne/järjestönne on Soveltava Liikunta SoveLi ry

Tämän kyselyn  ja monien muiden toimenpiteiden tuloksena rakennamme näkyä yhteisistä toimenpiteistä, joilla parhaiten voimme auttaa seuroja ja yhdistyksiä onnistumaan. SLU:n yhteinen tavoiteasettelu valmistuu 12.6.2012 mennessä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kevätkokoukseen. 

Kyselyyn pääset vastaamaan Seurakysely SoveLi 2012Kiitos jo etukäteen avustasi!

Lisätietoja antavat Sirpa Korkatti, sirpa.korkatti@slu.fi tai Reetta Kettunen, reetta.kettunen@soveli.fi