Terveet elämäntavat paras tapa ehkäistä aivoverenkiertohäiriötä

15.5.2012


Aivoliitto ry haluaa kansainvälisenä AVH-päivänä 10.5. muistuttaa, että aivoverenkiertohäiriöt (AVH) eivät ole vain iäkkäiden sairaus, vaan ne saattavat kohdata jo työikäisiä. Nuorten osuus AVH-potilaista on nousussa niin, että jo neljännes sairastuneista on työikäisiä. Omaa riskiään sairastua voi ehkäistä terveillä elämäntavoilla, kuten liikunnalla.

Aivoverenkiertohäiriöt eivät ole vain iäkkäiden sairaus. Kohonnut verenpaine on tärkein aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä kaiken ikäisillä. Aivoliiton jäsenyhdistykset järjestävät useita tiedotus- ja ennaltaehkäisytapahtumia eri puolilla Suomea.

Työikäinen: torju aivoverenkiertohäiriö ja toteuta haaveesi

Kohonnut verenpaine on tärkein aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijä, mutta myös ylipaino, tupakointi sekä runsas alkoholin ja suolan käyttö lisäävät sairastumisvaaraa.

−Ylipaino on riskejä yhdistävä tekijä, sillä ylipainoon liittyy usein aikuistyypin diabetesta, kohonnutta verenpainetta ja korkeita kolesteroliarvoja. Niitä esiintyy entistä nuoremmilla, mikä merkitsee tulevaisuudessa myös AVH-tapausten määrän kasvua 40–60-vuotiailla, toteaa ylilääkäri Tiina Sairanen HUS:n neurologian poliklinikalta. Hän suosittelee, että viimeistään keski-iässä jokainen tarkistaisi ruokavalionsa ja liikuntatottumuksensa, pohtisi tarkasti suhteensa alkoholiin ja lopettaisi tupakoinnin.

Aivoverenkiertohäiriöt ovat maailman toiseksi yleisin kuolinsyy ja tavallisin vammautumisen aiheuttaja. Niiden vuoksi menetetään enemmän hyviä elinvuosia kuin minkään muun sairauden takia ja ne tulevat yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Tiina Sairanen tähdentää, että työikäisen sairastuminen ei ole isku vain potilaalle itselleen.

Lähde ja lisätietoa: Aivoliiton kotisivut