Kannanotto: Liikunta on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten perusoikeus

20.4.2012

SoveLin kevätkokouksessa 19.4.2012 keskusteltiin ajankohtaisista liikuntateemoista. Etualalla Mielenterveyden keskusliiton vs. liikuntasihteeri Aino Hokkanen ja SoveLin puheenjohtaja, MTKL:n toiminnanjohtaja Timo Peltovuori. Taustalla Suomen Reumaliiton ts. liikuntasuunnittelija Outi Pautamo.
SoveLin kevätkokouksessa 19.4.2012 keskusteltiin ajankohtaisista liikuntateemoista. Etualalla Mielenterveyden keskusliiton vs. liikuntasihteeri Aino Hokkanen ja SoveLin puheenjohtaja, MTKL:n toiminnanjohtaja Timo Peltovuori. Taustalla Suomen Reumaliiton ts. liikuntasuunnittelija Outi Pautamo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelija Kari Koivumäki informoi kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä liikuntapoliittisista asioista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelija Kari Koivumäki informoi kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä liikuntapoliittisista asioista.
Kevätkokousväkeä tauolla.
Kuvat: Tinja Saarela
Kevätkokousväkeä tauolla. Kuvat: Tinja Saarela

SoveLi on huolissaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten oikeuksista terveysliikunnassa. Liikunta pitää nähdä terveyttä lisäävänä ja sairauksia ennaltaehkäisevänä toimintana etenkin monen sairauden riskiryhmien kohdalla.

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja sen 17 jäsenjärjestöä ottivat kevätkokouksessaan kantaa valmisteilla oleviin suomalaisen terveysliikunnan painopisteisiin. Nämä valtakunnalliset kansanterveys- ja vammaisjärjestöt edustavat 327 000 henkilöjäsentä.

SoveLi pitää myönteisenä, että suomalaista terveysliikuntaa ollaan hallitusohjelman mukaisesti edistämässä valtiovallan toimin. Pidämme tärkeänä että sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi. Terveyden edistämistä kannattaa tarkastella myös soveltavan liikunnan näkökulmasta.

SoveLin jäsenten liikuntatoiminta perustuu sekä ammattilaisten että vertaisten tukeen. Se tavoittaa ne henkilöt, joita valtavirran liikuntapolitiikka ei osaa tukea. Se tavoittaa myös niitä ihmisiä, jotka liikkuvat terveyden kannalta riittämättömästi tai ovat vaarassa syrjäytyä liikunnasta.

Valittaessa terveysliikunnan tulevaisuuden painopisteitä on huolehdittava siitä, että kaikkien kansalaisten oikeus liikuntaan turvataan. Turvaamalla kaikenikäisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeus liikuntaan voidaan ehkäistä liikunnasta ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Ikääntyneiden lisäksi toimintakyvyn rajoituksia on kaikissa ikäluokissa.

Tukemalla erilaisin toimintakyvyin varustettujen kansalaisten liikkumista huolehditaan siitä, että Suomi on vuonna 2020 maailman liikkuvin ja onnellisin kansakunta.

Lisätietoa:
SoveLin ts. toiminnanjohtaja Reetta Kettunen, 040 511 5941
SoveLin hallituksen puheenjohtaja Timo Peltovuori, 0500 438 858

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntamahdollisuuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. www.soveli.fi