Kokonaisuus ratkaisee elintapojen sydänriskit

28.2.2012

Japanilaistutkijat ovat saaneet lisää näyttöä elintapojen osuudesta sydänsairauksissa, aivohalvauksissa ja niistä johtuvissa kuolemissa. Heidän tuoreiden tulostensa perusteella yksittäisten riskitekijöiden sijaan tärkeää on monien elintapojen muodostama kokonaisuus, joka vuosien varrella määrää sairastumisriskin.

Tutkijat perustavat tuloksensa 19 000 japanilaismiehen ja 24 000 naisen terveystietoihin, jotka kerättiin vuosina 1988–1990. Tämän jälkeen osallistujia seurattiin vuoteen 2006 saakka.

Tutkimuksen alussa osallistujat saivat pisteitä elintapojensa perusteella. Pisteen sai päivittäisestä hedelmien, kalan tai maidon nauttimisesta, yli 5 tunnin viikoittaisesta liikunnasta, normaalipainoisuudesta, savuttomuudesta, kohtuullisesta alkoholinkäytöstä ja 5,5–7,5 tunnin yöunista.

Osallistujia seurattiin keskimäärin kuudentoista vuoden ajan, ja tuona aikana noin kaksituhatta osallistujaa kuoli sydän- ja verisuonitauteihin. Kun kuolemantapauksia tarkasteltiin osallistujien elintapojen perusteella, kuolleisuus oli sitä vähäisempää mitä terveellisemmät henkilön elintavat olivat.

Verrattuna osallistujiin, jotka saivat elintavoistaan korkeintaan kaksi pistettä tutkimuksen alussa, 7-8 pisteen miehet kuolivat 70 prosenttia epätodennäköisemmin aivohalvauksiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Terveellisimmin elävien naisten kuolleisuus oli seurannan aikana noin 75 prosenttia vähäisempää kuin epäterveellisimmin elävien. Suurin vaikutus näytti olevan ylipainolla ja sen välttämisellä, ja miehillä myös savuttomuudella, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim
(European Heart Journal 2012;33:467-477)
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/4/467.abstract