Myös dementikot voivat vahvistaa lihaksiaan

22.2.2012

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ehkäisevät dementiaa, mutta niitä ei pitäisi unohtaa sairastumisen jälkeenkään. Tähän viittaa ainakin tuore saksalaistutkimus, jossa iäkkäille dementikoille räätälöidyt harjoitukset huomattavasti paransivat potilaiden lihaskuntoa ja motoriikkaa.

Osana tutkimusta tutkijat ohjasivat 120 kohtalaista tai vakavaa dementiaa sairastavaa kolmeksi kuukaudeksi lihaskuntoa ja toimintakykyä parantavaan harjoitusohjelmaan tai verrokkiryhmään, jossa tehtiin kevyitä motorisia harjoituksia. Valtaosa osallistujista asui yhä kotonaan.

Kolmen kuukauden harjoittelun ansiosta potilaiden jalkojen lihakset voimistuivat huomattavasti enemmän kuin verrokkien. Lihaskunnon ja motoriikan parantuminen näkyi myös testissä, jossa potilaita pyydettiin nousemaan viidesti tuolista seisaalleen. Kunto-ohjelman ansiosta harjoitusryhmäläiset suoriutuivat tästä selvästi nopeammin kuin verrokit. Potilaat alkoivat myös liikkua enemmän varsinaisten ohjattujen harjoitusten ulkopuolella, tutkijat havaitsivat.

Havaintojensa perusteella tutkijat uskovat, että monet kotonaan asuvat hauraat dementikot hyötyisivät ohjatuista lihasharjoituksista. Vielä on tosin epäselvää kuinka pitkään lyhyiden harjoitusohjelmien hyödyt säilyvät ilman ylläpitävää harjoittelua.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American Geriatrics Society 2012;60:8-15)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2011.03778.x/abstract