Emeritusprofessori Ilkka Vuori Suomen Fysiatriyhdistyksen kunniajäseneksi

20.2.2012

Ilkka Vuori
Ilkka Vuori

Professori (emeritus) Ilkka Vuori on kutsuttu Suomen Fysiatriyhdistyksen (Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae) kunniajäseneksi tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta työstään liikunnan edistämisessä ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämisessä.

Vuonna 1937 syntynyt Ilkka Vuori on tehnyt sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävän elämäntyön väestön terveyden edistämiseksi erityisesti terveysliikunnan merkityksen tutkijana ja puolestapuhujana. Ilkka Vuorella on ollut runsaasti luottamustehtäviä omalla alallaan. Hän on ollut kysytty asiantuntija niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin koko aktiiviuransa ajan ja on sitä edelleen. Muun muassa Maailman terveysjärjestö (WHO) on käyttänyt häntä asiantuntijana useissa eri yhteyksissä.

Ilkka Vuoren toimiessa UKK-instituutin johtajana UKK-instituutista kehittyi kansainvälisesti arvostettu terveyden edistämisen ja terveysliikunnan tutkimuslaitos. Vuori on toiminut mm. Jyväskylän yliopiston liikuntahygienian ja kansanterveyden professorina, Turun yliopiston kansanterveystieteen professorina, Stanfordin yliopiston lääketieteen laitoksen vierailevana professorina, Turun yliopiston sovelletun fysiologian dosenttina ja Tampereen yliopiston liikuntalääketieteen dosenttina.
 
Aktiivisena kirjoittajana Vuori on julkaissut noin 400 tieteellistä julkaisua, pääasiassa liikuntafysiologian ja -lääketieteen alalta. Hänen tuotantoonsa lukeutuu myös useita oppikirjoja sekä runsaasti opetus- ja yleistajuisia kirjoituksia. Tunnustuspalkintona elämäntyöstään Ilkka Vuori sai Juho Vainion Säätiön tunnustuspalkinnon vuonna 2007.
 
Nykyään Ilkka Vuori toimii Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n pääsihteerinä ja Kansallisen Tuki- ja liikuntaelinohjelman (KTO) koordinaattorina.
 
Lisätietoja: professori (emeritus) Ilkka Vuori, p. 040 867 7707, ilkkavuori@kolumbus.fi