Yhteys ikääntyneiden liikunnan ja mielialan välillä on luultua heikompi

14.2.2012

Näin toteaa perjantaina 17.2.2012 Jyväskylässä väittelevä terveystieteen maisteri Inka Pakkala gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjassaan.

Inka Pakkala tarkasteli väitöstutkimuksessaan ikääntyneiden henkilöiden masentuneisuudelle altistavia varhaisia riskitekijöitä kaksosaineistossa, jossa tutkittavia on seurattu 28 vuoden ajan. Lisäksi hän selvitti kahden erityyppisen liikuntaintervention vaikutuksia ikääntyneiden henkilöiden psyykkiseen hyvinvointiin.

Keski-iän persoonallisuuden piirteistä erityisesti neuroottisuus lisäsi riskiä sairastua masentuneisuuteen 28 vuoden seurannan aikana. Ulospäin suuntautuneisuuden havaittiin puolestaan suojaavan vanhuusiän masentuneisuudelta. Lisäksi Pakkala havaitsi neuroottisuuden ja masennusoireiden yhteyden selittyvän osittain yhteisillä perinnöllisillä tekijöillä, jotka altistavat yksilön sekä neuroottisuudelle että masentuneisuudelle. Sen sijaan keski-iässä raportoidulla liikunta-aktiivisuudella tai muilla elintapatekijöillä ei havaittu vaikutusta myöhempiin mielialaoireisiin.

– Tulos tukee aikaisempia löydöksiä persoonallisuuden merkityksestä myöhäisemmille mielialaoireille. Kiinnostavaa oli myös havainto, jonka mukaan aikaisempi fyysinen aktiivisuus ei suojannut myöhemmiltä mielialaoireilta. Näyttäisikin siltä, että erityisesti persoonallisuuden piirteiltään voimakkaasti neuroottiset henkilöt muodostavat masentuneisuuden kannalta riskiryhmän, jonka mielenterveysongelmiin tulisi puuttua jo varhain, Pakkala pohtii.

Sen sijaan yksilöllisen ja motivoivan liikuntaneuvonnan hän huomasi vähentävän mielialaoireita niiden ikääntyneiden keskuudessa, jotka tutkimuksen alussa kärsivät lievästä masentuneisuudesta.


Lähde ja lisätietoa: Väitöstiedote