Ristiriitainen terveystieto hämmentää

9.2.2012

Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat selvittäneet kansalaisten käsityksiä luotettavan terveystiedon lähteistä sekä terveellisten elintapojen noudattamisen helppoudesta. Järjestöt ovat vuoden alussa käynnistäneet RAY:n tuella laajan Yksi elämä -hankekokonaisuuden.

Apu-lehden kanssa tehdyn kyselyn perusteella ihmiset näyttävät tietävän hyvin elintapojen merkityksen terveydelle. Vastaajista 84 prosenttia pitää terveellistä syömistä tärkeimpänä asiana sairauksien välttämisessä. Peräti 95 prosenttia on sitä mieltä, että liikunta ehkäisee parhaiten sairastumista. Lähes kaikki (97 %) ilmoittivat, että terveet elintavat kiinnostavat heitä entistä enemmän.

Suuri yleinen kiinnostus on hyvä maaperä terveystiedon jakajille. Kyselyyn vastanneista enemmistö (80 %) on hämmentynyt asiantuntijoiden ja terveysviranomaisten ristiriitaisista näkemyksistä siitä, mikä on terveellistä ja mikä ei. Vastaajien mielestä on vaikea erottaa, minkä tahon välittämä tieto on luotettavaa. Terveellisen ruokavalion noudattaminen on vaikeaa 80 prosentille vastaajista.

Hämmennyksestä huolimatta ihmiset edelleen luottavat asiantuntijoihin terveystiedon lähteenä (71 %). Medioista aikakauslehdet ja internet koetaan yhtä luotettaviksi terveystiedon välittäjiksi.

Kysely toteutettiin Apu-lehden verkkosivuilla tammikuussa. Kyselyyn vastasi 557 henkilöä, joista miehiä 47 prosenttia ja naisia 53 prosenttia. Suurin osa vastaajista oli 45-64 -vuotiaita (57 %). Yli puolet vastaajista koki terveydentilansa hyväksi (53 %).

Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeiden tavoitteena on valtimoterveyden edistäminen siten, että ihmiset tahtovat edistää omaa terveyttään ja tietävät saavansa tarvittaessa hyvää hoitoa. Hankekokonaisuus sisältää useita osahankkeita, jotka ajoittuvat vuosille 2012-2017. Tarkoituksena on vaikuttaa yksittäisiin kansalaisiin, yhteisöihin, terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan siten, että kansan terveys paranee.

Yksi elämä -hankkeiden päämääränä on valtimosairauksien ehkäisy ja väestön terveydentilan koheneminen suhteessa nykyisiin ennusteisiin - tasa-arvoisesti iästä, sukupuolesta, terveydentilasta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta ja etnisestä taustasta riippumatta.

Lähde ja lisätietoja: Yksi elämä -hankkeet
Aivoliitto, projektipäällikkö Marika Railila, 040 543 7287, marika.railila@aivoliitto.fi
Diabetesliitto, projektipäällikkö Sari Koski, 050 310 6600, sari.koski@diabetes.fi
Sydänliitto, terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski, 050 359 1211, marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi